Stavoprojekt (dnes Magistrát města Brna)

D060

Administrativní a provozní budova brněnského Stavoprojektu, dnes sídlo odboru dopravy Magistrátu města Brna, byla vystavěna mezi lety 1980–1982 podle projektu architektů Viktora Rudiše a Aleše Jenčeka z roku 1978. V panoramatu Kounicovy ulice doplnila tři kancelářské věžové domy architektů Romana Zajíce a Jaroslava Ryšky. Výrazně horizontální budova ve stylu internacionální poválečné moderny vyvažuje vertikalitu okolní zástavby a především v linii parapetu terasy tvoří protějšek k dlouhému bloku studentských kolejí přes ulici.

Půdorys budovy připomíná písmeno H. Zatímco přízemní část pětipodlažního bloku, orientovaného do dvora sloužila jako garáže, přízemí uličního bloku bylo určeno pro obchodní činnost. Architekti reagovali na požadavky řešení chybějící občanské vybavenosti nejbližšího okolí, tvořeného dodnes především studentskými kolejemi a kancelářskými budovami. Střecha severní části, určené pro maloobchod, plní funkci jakési piazzety. Obě administrativní části budovy jsou přístupny z této terasy na úrovni prvního patra, jenž výškově navazuje na vstupní prostor již zmíněných vysokopodlažních budov na ulici Šumavská. V sektoru propojujícím oba symetrické bloky se nachází přednášková a výstavní hala. Viktor Rudiš, jenž byl od roku 1969 vedoucím I. ateliéru brněnského Stavoprojektu, se od počátku svého působení ve státním podniku snažil aktivně prosazovat zájem o výtvarné umění. Díky němu výstavní prostor Stavoprojektu, tzv. Malá galerie, hostil v polovině 80. let tehdejší přední československé tvůrce, jakými byli například Miloš Chlupáč, Dalibor Chatrný, Zdeněk Palcr či Čestmír Kafka.

Po revoluci byl objekt adaptován pro potřeby Magistrátu města Brna, výraznější stavební úpravy se projevily v obchodním parteru a v přepážkové hale odboru dopravy. Kanceláře však nebyly výrazně přestavěny a budova si uchovává původní charatekt.

LCH

Název
Stavoprojekt (dnes Magistrát města Brna)

Datace
1978 – 1983

Architekti/ky
Viktor Rudiš, Aleš Jenček

Stezka
Ponava

Kód
D060

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Kounicova 949/67, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Klusáčkova (TRAM 12; TROL 34,36; BUS 80,81)

GPS
49°12'33.6"N 16°35'37.5"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Jaroslav Sládeček, Architekti CZ: 20 rozhovorů, Praha 2015
Renata Vrabelová, Vladimír Šlapeta, Brněnská architektura / Brno Architecture : 1918-2000, Brno 2014, s. 89
Renata Vrabelová (ed.), Brno : Architektura / Architecture : 1945-1990, Brno 2009, s. 249