Krajská veterinární správa

D080

Areál budov Krajské veterinární správy byl navržen roku 1954 architektem Vladimírem Benešem, tehdejším pracovníkem brněnského Agroprojektu, o rok později byla započata jeho výstavba. Na pozemcích při Palackého třídě v Brně-Řečkovicích vznikla hlavní trojkřídlá osově souměrná čtyřpodlažní budova s valbovou střechou, menší budovy patologie a stájí.
Uliční průčelí hlavní budovy je pojato velmi jednoduše. Lehce předsazené středové křídlo je zvýrazněno nízkým schodištěm vedoucím k trojici prosklených dveří, které tvoří hlavní vstup krytý pomocí střídmého balkonu v patře. Na průčelí směřujícím do dvora se uplatňují krátká boční křídla s velkorysými, téměř nečleněnými vnitřními prostory a přízemní krček s prosklenou stěnou a předsazeným portálem, který spojuje hlavní budovu s menším přízemním objektem. Tento malý pavilon patrně původně sloužil jako zázemí pitevny. Má jednoduchou podélnou dispozici a spočívá na zděné terase, jež směrem do dvora vytváří základ pro krytou venkovní předsíň s cihlovými pilíři. Nádvoří Krajské veterinární správy uzavírá přízemní objekt bývalých stájí situovaný severozápadním směrem. Všechny zmiňované objekty rozšiřující administrativní a laboratorní zázemí hlavní budovy jsou zastřešeny valbovou střechou, což z celého komplexu vytváří kompaktní celek.
Areál byl v pozdějších letech rozšířen o další objekty vybudované v jihovýchodní části pozemku, čímž vzniklo plně uzavřené nádvoří. Přebudován byl i objekt původních stájí, který v současné době slouží jako zázemí knihovny a detašovaného pracoviště Státní veterinární správy Olomouc.
Funkčně podobný, avšak rozsáhlejší komplex budov určený pro veterinární výzkum navrhl Beneš mezi lety 1955–1958 i pro Státní ústav veterinárního lékařství v nedaleké Hudcově ulici v Brně-Medlánkách. Z hlediska dobové architektonické produkce se však podoba tohoto areálu jeví, oproti tradičně vyhlížející Krajské veterinární správě, jako progresivnější.

ŠB

Název
Krajská veterinární správa

Datace
1954

Architekt
Vladimír Beneš

Stezka
Královo Pole 1946-1989

Kód
D080

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Palackého třída 1309/174, (Řečkovice), Brno, Řečkovice a Mokrá Hora

MHD
Hudcova (TRAM 1)

GPS
49°14'05.7"N 16°35'18.3"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Renata Vrabelová (ed.), Brno. Architektura / Architecture. 1945–1990, Brno 2009, s. 249