Dům techniky (dnes Kongresové centrum)

D134

Na konci 80. let se do popředí zájmu brněnských veletrhů dostává mimo jiné i šíření vědeckotechnických informací v souvislosti s předváděnými exponáty. V této době vzniká Dům techniky, jehož umístění napravo od hlavního vstupu do areálu určila již původní studie od Jiřího Gočára. Součástí zadání byl i požadavek na panoramatický výhled na areál z prostoru tramvajové zastávky pro příchozí návštěvníky. Projekt prošel od roku 1976 řadou úprav, které tato zadání respektovaly, přesto se v konečné variantě přistoupilo k zastavění volného prostoru mezi druhým a čtvrtým podlažím, takže původně zamýšlený průhled na pavilon A nebyl realizovaný. Kvůli stavbě bylo také nutné strhnout objekt pro obsluhu, který byl součástí vstupní budovy od Emila Králíka.

Exteriér budovy příjemně rezonuje s technickým charakterem jejího účelu. Jedná se o čtyřpodlažní atriovou stavbu s předsazenou ocelovou konstrukcí a třívrstvým pláštěm složeným ze sklobetonových tvárnic v ocelových rámech, dále odvětrané vzduchové vrstvy a zdiva z lehčeného betonu o tloušťce 3 cm. Budova svým třetím podlažím navazuje na přístupovou cestu od stanice elektrické dráhy, ze které se dá přes vstupní halu vejít do velkorysého prostoru předsálí a následně do jednotlivých konferenčních místností a sálů. I přesto, že byla budova vystavěna zejména pro veletržní účely, realizovaly se v ní i různá odborná a populárně vědecká školení.

V současné době je budova využívána Kongresovým centrem, slouží stále výstavním a veletržním účelům a pořádají se zde i kulturní a společenské akce. Její přízemní část slouží jako služební vchod do areálu výstaviště. 

                                                                                                                                          BB

Název
Dům techniky (dnes Kongresové centrum)

Datace
1988 – 1991

Architekti/ky
Petr Uhlíř, Jiří Opatřil, Radomil Harazim, Antonín Odvárka, Zdeněk Müller

Stezka
Výstaviště Brno 1928–2018

Kód
D134

Adresa
Výstaviště 405/1, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Výstaviště (TRAM 1)
Výstaviště, hlavní vstup (BUS 52, TROL 25,26,37)


GPS
49.189243, 16.584849

Literatura
Zdeněk Müller, Brněnské výstaviště : stavba století : stavební vývoj 1928-2002, Brno 2002
Jarmila Davidová, Veletržní profily. Brno: Brněnské veletrhy a výstavy, Brno 1988


Další objekty architekta