Pavilon Z

D138

Největším a nejpozoruhodnějším stavebním počinem při příležitosti prvního Mezinárodního strojírenského veletrhu v roce 1959 je pavilon Z – dosavadní dominanta brněnského výstaviště ukončující dvě hlavní komunikační osy areálu. Jeho nepřehlédnutelná kupole má rozpětí 90 metrů a je 46 metrů vysoká. Tyto nevšední parametry umožnila ocelová trubková konstrukce provedená podle návrhu Ferdinanda Lederera. Aby konstrukce, jejíž vrcholek se v závislosti na slunečním svitu přes den vychýlí až o 70 cm, mohla být flexibilní, je tvořena spirálově tvarovanými trubkami, jejichž průsečíky jsou svázány ocelovými třmeny.
Pavilon na kruhovém půdorysu disponuje výstavní plochou 20 000 . Stavba má díky prstencovým stupňovitým galeriím tři podlaží nesená železobetonovou konstrukcí s kulatými sloupy. Plášť je tvořen hliníkovým plechem, spodní část kupole zůstala prosvětlena pomocí původně skleněných, nyní akrylátových ploch.
Konstrukce pavilonu byla po roce 1989 repasována, v 90. letech došlo k zateplení stavby, která je jako jedna z mála poválečných realizací výstaviště památkově chráněna.

PH

Název
Pavilon Z

Datace
1958 – 1959

Architekti/ky
Zdeněk Alexa, Zdeněk Denk, Ferdinand Lederer, Zdeněk Pospíšil, Milan Steinhauser, Jiří Špaček

Stezka
Výstaviště Brno 1928–2018

Kód
D138

Typ
Výstavní pavilon

Adresa
Výstaviště 405/1, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Výstaviště, hlavní vstup (TRAM 1)
Výstaviště, hlavní vstup (BUS 52; TROL 25, 26, 37)


GPS
49.189390, 16.575255

Další objekty architekta