Pavilon B

D145

V roce 1959 se na brněnském výstavišti konal první mezinárodní strojírenský veletrh. Pro jeho potřeby vzniklo několik nových velkokapacitních pavilonů i objekty občanské vybavenosti ve městě. Byl postaven také pavilon B, který měl doplnit výstavní plochy určené pro nejtěžší exponáty. Pro tyto účely dobře posloužil již existující typizovaný návrh průmyslové haly na obdélném půdorysu s konstrukcí z plných svařovaných ocelových rámů. V té době šlo o jediný pavilon výstaviště vybavený mostovým jeřábem.
V jednoduché hale o rozloze 11 000  jsou u severního a jižního průčelí vestavěny galerie a kancelářská podlaží. Vnitřní prostor je osvětlen převýšenou bazilikální střední částí s okny. Fasáda pavilonu je částečně prosklená, rohové plné části byly původně zdobeny skleněnou mozaikou.
Pavilon B byl v roce 1985 zrekonstruován podle návrhu Viktora Rudiše, Martina Rudiše a Karla Brabence a Zdeňka Müllera. Byly instalalovány eskalátory a obnovena fasáda, která byla nově opatřena dvojitým zasklením a izolací. V současné době pavilon dál slouží výstavním účelům. Prostřednictvím nadzemních pasarelů je propojen s pavilony D a E.

PH

Název
Pavilon B

Datace
1957 – 1959

Architekti/ky
Zdeněk Alexa, Zdeněk Musil, Antonín Nutz, Viktor Rudiš, Martin Rudiš, Kamil Brabenec

Stezka
Výstaviště Brno 1928–2018

Kód
D145

Typ
Výstavní pavilon

Adresa
Výstaviště 405/1, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Výstaviště, hlavní vstup (TRAM 1)
Výstaviště, hlavní vstup (BUS 52; TROL 25, 26, 37)


GPS
49.185652, 16.582550

Další objekty architekta