Pavilon B

D146

 V roce 1959 se na brněnském výstavišti konal první mezinárodní strojírenský veletrh. Pro jeho potřeby vzniklo několik nových velkokapacitních pavilonů i objekty občanské vybavenosti ve městě. Postaven byl také Pavilon B, který měl doplnit výstavní plochy určené pro nejtěžší exponáty. Pro tyto účely dobře posloužil již existující typizovaný návrh průmyslové haly na obdélném půdorysu s konstrukcí z plných svařovaných ocelových rámů. V té době šlo o jediný pavilon výstaviště vybavený mostovým jeřábem.

V jednoduché hale o rozloze 11 000 m2 jsou u severního a jižního průčelí vestavěny galerie a kancelářská podlaží. Vnitřní prostor je osvětlen převýšenou bazilikální střední částí s okny. Fasáda pavilonu je částečně prosklená, rohové plné části byly původně zdobeny skleněnou mozaikou.

Pavilon B byl v roce 1985 zrekonstruován podle návrhu Viktora Rudiše, Martina Rudiše a Karla Brabence. Došlo k instalaci eskalátorů a k obnově fasády, která byla nově opatřena dvojitým zasklením a izolací. V současné době pavilon dál slouží výstavním účelům. Pomocí nadzemních pasarelů je propojen s pavilony D a E.

                                                                                                                                            PH

Název
Pavilon B

Datace
1959

Architekti/ky
Zdeněk Alexa, Zdeněk Musil

Stezka
Výstaviště Brno 1928–2018

Kód
D146

Typ
Výstavní pavilon

Adresa
Výstaviště 405/1, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Výstaviště (TRAM 1)
Výstaviště, hlavní vstup (BUS 52, TROL 25,26,37)


GPS
49.185652, 16.582550

Další objekty architekta