Pavilon D

D149

Během tzv. období normalizace po událostech roku 1968 byla výstavba nových pavilonů komplikována ještě striktnější centralizací plánování a výstavby. Nejrozsáhlejší realizací tohoto období (plánovanou však již v generelu z roku 1964) byla výstavba pavilonu D v blízkosti meziválečného pavilonu země Moravy a na místě zbořeného pavilonu města Prahy.

Jde o jednoduchou stavbu s přilehlou vyvýšenou terasou s celoprosklenou fasádou a železobetonovou konstrukcí. V suterénu se původně nacházela restaurace, sklady a technické zázemí, na jižní straně se nachází čtyři podlaží galerií s administrativním zázemím. Šlo o první pavilon opatřený klimatizací, kvůli přehřívání prosklené fasády musela být skla později opatřena reflexní fólií.

Dnes se v pavilonu nachází zábavní vědecký park VIDA!. Pro jeho účely byl objekt roku 2014 rekonstruován a adaptován podle návrhu ateliéru K4. Došlo k přesunutí hlavního vchodu do ulice Křížkovského, kde vznikl vstupní objekt organických tvarů, který společně se zastřešením zastávky tvoří tvarově i barevně výrazný element oživující jednoduchý kvádr původního pavilonu.

                                                                                                                                   PH

Název
Pavilon D

Datace
1967 – 1975

Architekti/ky
Zdeněk Denk, Zdeněk Lang, Jaroslav Šmerek

Stezka
Výstaviště Brno 1928–2018

Kód
D149

Typ
Výstavní pavilon

Adresa
Křížkovského 554/12, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Křížkovského (BUS 35,84)

GPS
49.186269, 16.583859