Centrum občanské vybavenosti

D208

Projektanti sídliště Juliánov věnovali nadstandardní pozornost prostoru s obchodním centrem na Juliánovském náměstí. Objekt se skládá ze tří bloků: v prvním byla v přízemí samoobsluha s potravinami, nad ní v poschodí restaurace s terasou a vyhlídkou směřující k brouzdališti a na brněnské siluety Petrova a Špilberku. Ve druhém bloku bylo vedle drogerie několik provozoven služeb (opravna obuvi, sběrna prádla, kadeřnictví aj.). Třetí blok, v přízemí s údržbářskou dílnou a v prvním poschodí s ordinacemi lékařů, byl napojený průchozím koridorem na věžový bytový dům. Před střediskem občanské vybavenosti bylo umístěno dílo sochaře Jiřího Marka Pramen s fontánou, veřejné brouzdaliště a využita byla část původní zeleně.
Citlivé ponechání vzrostlých stromů bývalého hřbitova spolu s vodním prvkem napomáhalo zvláště v létě vytvořit dobré klimatické i další předpoklady „obyvatelnosti prostoru“ definované architektem Karlem Honzíkem. Ten tímto termínem vyjadřoval širší urbanistické nebo krajinné vztahy prostoru obývaného člověkem. „Konečné řešení celého parkového areálu dozrávalo několik let. Šlo o to, aby jeho obsah byl co nejvíce zlidštěn. Zvláštní atmosféru v tomto smyslu sem přináší velké brouzdaliště nepravidelného tvaru o největší délce 50 m a hloubce od 15 cm do 90 cm. Je vybaveno filtry a sociálním zařízením a v současné době je zdarma provozováno Technickou a zahradní správou města Brna. V letních měsících slouží dokonale svému účelu a je cílem dětí ze širokého okolí.“ (Pavel Krchňák, Sídliště Juliánov, Architektura ČSSR 27, 1968, s. 357–358.) Brouzdaliště budované jako víceúčelová požární nádrž (dnes soukromé koupaliště) se ve vzpomínkách pamětníků v zimním období proměnilo v ráj bruslařů.

JCH

Název
Centrum občanské vybavenosti

Datace
1965

Architekti/ky
Pavel Krchňák, Miroslav Dufek

Kód
D208

Typ
Obchodní prostory, portál, obchodní dům

Adresa
Juliánovské náměstí 3878/2, (Židenice), Brno, Židenice

GPS
49.19193347788232, 16.654860521569166