Mateřská škola Nopova

D213

V městské části Brno-Židenice nastal v 70. letech vážný nedostatek míst v mateřských školách. V ulici Nopově již na počátku 70. let stála budova mateřské školy, která ovšem svou kapacitou nedostačovala. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nové školky na opačném konci ulice v lokaci, kde se původně nacházelo letní kino. Pod vedením architekta Ivana Rullera navrhl Ateliér R z brněnského podniku Investprojekt v roce 1976 stavbu se třemi třídami o kapacitě devadesáti dětí se zahradou pro dětské hry.
Objekt má obdélný půdorys se dvěma nadzemními podlažími, která zastřešuje plochá střecha. Hlavní fasádě dominuje předstupující hmota schodišťové haly se dvěma hlavními vyvýšenými vstupy. Zatímco boční fasády byly opatřeny jednoduchými kastlovými okny, centrální rizalit byl prosklen velkým horizontálním oknem v celé šíři schodiště. Tím architekt docílil velkorysého prosvětlení schodišťového prostoru, který dnes již bohužel kvůli výměně oken nenalézáme v původním stavu. Z fasády zadního traktu vystupuje železobetonový přístřešek navazující na terasu do zahrady v úrovni prvního patra. Dispozice interiéru je rozdělena patry a centrálním schodištěm na čtyři funkční celky. V přízemí vpravo můžeme doposud nalézt jak kuchyni, tak administrativní a technické zázemí. Samotné třídy pro děti se nacházejí v přízemí vlevo i v obou křídlech prvního patra. Každé křídlo disponuje dvěma na sebe navazujícími třídami s volným půdorysem, hygienickým zařízením a kabinety pro učitele.
Současné hygienické standardy si rovněž u této stavby vyžádaly značné úpravy – došlo k rozšíření sanitárních zařízení, ale také k výměně oken (2010) či celkovému zateplení budovy (2016). Původní světlý břízolit fasády byl nahrazen oranžovou omítkou a centrální horizontální okno již neprosvětluje schodišťovou halu natolik, jak to zamýšlel architekt. Celková funkce budovy je však stále původní a mateřskou školu v Nopově ulici navštěvuje doposud téměř osmdesát dětí.
Ivan Ruller před realizací této stavby vytvořil několik příkladových studií mateřských škol s kapacitou devadesát dětí. Kromě mateřské školy v ulici Nopově to byly například školky ve Viniční ulici či v Bystrci, které poté vznikly v rámci akcí Z. Obdobný půdorysný typ stavby byl dále využit v Židenicích v ulici Šaumannově, ovšem již bez zásahu Ivana Rullera.

DK

Název
Mateřská škola Nopova

Datace
1976

Architekt
Ivan Ruller

Stezka
Juliánov 1946–1989

Kód
D213

Typ
Škola, internát

Adresa
Nopova 4003/15, (Židenice), Brno, Židenice

MHD
Dělnický dům (TRAM 9; BUS 55, 58, 75, 78, 89, 98, 97)

GPS
49°11'48.7"N 16°39'05.3"E

Památková ochrana
KP katalogové číslo: 1999990822

Literatura
Alena Mizerová, Lenka Kudělková, Architekt Ivan Ruller. Ohlédnutí k životnímu jubileu, Brno 2004
Kolektiv autorů, Deset let práce, Brno 1979


Prameny
Památkový katalog, Mateřská škola Nopova, https://pamatkovykatalog.cz/?element=13884494&sequence=1&mode=fulltext&keywords=Mateřská+škola+Nopova+Brno&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults.