Pavilon H

Pavilon H byl realizován v první etapě poválečné výstavby v polovině padesátých let a nachází se na hlavní komunikační ose meziválečné éry vedoucí od hlavního vchodu k pavilonu G. Původně se na tomto místě nacházel dnes již zbořený Pavilon národního školství.

Jde o jednoduchou stavbu na obdélném půdorysu se zaklenutou střechou a částečně prosklenou fasádou. Vnitřní prostor je tvořen středovým atriem s bočními schodišti a obvodovými galeriemi. Dnes je pavilon doplněn o vestavěný výtah, systém vytápění a dvojité prosklení.    

                                                                                                                               PH

Název
Pavilon H

Datace
1956

Architekt
Evžen Šteflíček

Stezka
Výstaviště Brno 1928–2018

Typ
Výstavní pavilon

Adresa
Výstaviště 405/1, (Pisárky), Brno, Střed

GPS
49.189688, 16.580829

Další objekty architekta