Prostorová plastika Květ

Keramická plastika Květ z roku 1972 se nachází na Třískalově ulici mezi obytnými domy, které byly postaveny na přelomu 60. a 70. let. Tento soubor nízkopodlažních budov nebyl zahrnut v původním investičním plánu sídliště Lesná, ale byl realizován později družstevní formou výstavby.
Stylizované okvětní plátky kubických forem se před divákem rozevírají do bohatého otevírajícího se poupěte, přičemž se sochařce maximálně podařilo vyhnout se jakékoliv dekorativnosti. Kombinace florální tematiky a monumentálního ostře řezaného objemu dokonale zapadá do prostředí domů kubických forem v parkové zeleni. Totožnou plastiku Květ můžeme najít i na Evaldově ulici v Šumperku, neboť technologie formy na keramiku umožnila sochařce vytvořit několik kopií.
Další realizace s florální tematikou již sochařka vytvářela z tepaného měděného plechu. Je to například plastika Květ z roku 1974, jež je umístěna uprostřed fontány před vlakovým nádražím v Ostravě. Tato socha se vyznačuje podobným kubistickým tvaroslovím, přičemž reaguje na vodní hladinu fontány a okolní architekturu. Obdobnou realizaci bychom také našli v brněnských Žabovřeskách. Zde Sylva Lacinová vytvořila roku 1981 památník Růže k poctě Vincence Makovského.

Kolorovaná keramika, 240 × 270 cm