Prostorová skulptura Spoje

Mušlový vápenec, 90 × 200 cm

Skulptura se nachází v bývalé budově telekomunikační ústředny.

Bývalá budova telekomunikačních spojů, před kterou sochařka Sylva Lacinová vytvořila roku 1970 plastiku Spoje, se nachází v jižní části sídliště Lesná. Jedná se o tzv. pátý okrsek, sdružující vyšší občanskou, technickou a komunální vybavenost. Lesná byla jako první brněnské sídliště kompletně vybavena telefonními kabelovými rozvody a tato budova sloužila jako telefonní ústředna.
Socha Spoje je umístěna na vyvýšené vstupní terase vedle zábradlí schodiště. Již na alternativním návrhu z roku 1967 si můžeme všimnout tvarového řešení inspirovaného funkcí telefonního připojení. Realizovaná skulptura je tvořena zvlněnými liniemi s průhledy představujícími telekomunikační proudy. Na pravé straně se nachází dva plastické ovály s otvory, které svým tvarem připomínají ušní boltce. Přehnané bezpečnostní opatření současné doby mělo bohužel za následek značné znehodnocení objektu, když byl včleněn do konstrukce zábradlí a do kamene byly připevněny kovové lišty.
Výrazně podobnou realizaci, taktéž pro budovu telekomunikačních spojů, můžeme ještě i dnes najít ve Valašském Meziříčí (ulice Soudní, bulharský vápenec, 1973). Tento reliéf podobného tvarosloví a kompozice navrhovala Sylva Lacinová již v roce 1967. Původní návrhy skulptury pro Lesnou i reliéf do Valašského Meziříčí byly publikovány v dobovém tisku, tato dokumentace přehledně dokládá tvarové proměny a způsob sochařčiny práce.