Glazovaný keramický reliéf Páv

Stěna zděného přístřešku na popelnice, 200 x 253 cm, polovina 70. let

Název
Glazovaný keramický reliéf Páv

Datace


Umělec
Tamara Divíšková

Typ
Výtvarné dílo

Adresa
Barvy, (Lesná), Brno, Sever

Literatura
Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2017