Mateřská škola v Řezáčově ulici

V rámci státního podniku Stavoprojekt Brno vypracoval v roce 1973 architekt František Sláma typizovaný návrh na výstavbu mateřské školy pro šedesát dětí. Z něho vzešlá realizace se nachází na pozemku přiléhajícím k Řezáčově ulici v městské části Brno-Komín, který byl vybrán pro svoji klidnou polohu a optimální velikost. Podle požadavků měla být k boční části budovy přidružena kotelna označovaná jako K-21, a bylo proto nutné nalézt místo, které by postupem času umožnilo další rozšíření pavilonu.
Výsledná podoba stávajícího objektu školky se od původního Slámova zamýšleného projektu značně liší. Stejně jako u návrhu školy Miroslava Dufka má budova vyvýšené přízemí a dvě patra s identickým provozem, kromě jedné spodní části, kde je umístěna kuchyně a další zázemí s obsluhou. Kuchyni odděluje od hlavních prostor dětské herny schodiště, které také vede ke skladovým místnostem, sanitárním zařízením, k šatnám a na chodbu. Ta protíná celou budovu a je přístupná z obou hlavních vchodů.
Průběžné lodžie zakreslené v projektu na severní straně pro přízemí a první patro nebyly realizovány, a to s odůvodněním pro jejich nedostatečnou provozní funkci. Faktem je, že spíše než nízká potřeba využití tohoto výrazného architektonického prvku fasády sehrála důležitou roli při výstavbě prefabrikace. Jako konstrukce byl použit montovaný skelet pod označením KPO s cihelnými příčkami a pro fasádu panel s keramickou úpravou. Kromě venkovních lodžií tak nebylo ani realizováno monolitické schodiště s rampou, což značně změnilo estetickou podobu stavby. Budova získala na značné těžkopádnosti a stala se průměrnou panelákovou produkcí. Tu nevylepšil ani mírný rizalit mezi oběma vchody. Nyní má objekt dva frontální vstupy a v levé části umístěnou kotelnu. S ní sousedí novější budova určená jeslím, která patří do rozlehlého areálu a sdílí se školkou zahradu v mírně svažitém terénu.
Stejně jako zmíněná stavba Miroslava Dufka v Brně-Králově Poli prošla i tato školka v roce 2016 kvůli energetickým úsporám zásadní rekonstrukcí. Zateplení změnilo kompletně její architektonický výraz – zmizelo například původní rozložení obkladových struktur fasády poskytující stavbě výrazovou dynamičnost.

LK

Název
Mateřská škola v Řezáčově ulici

Datace
1973 – 1976

Architekt
František Sláma

Typ
Škola, internát

Adresa
Řezáčova 804/3, (Komín), Brno, Komín

MHD
Olbrachtovo náměstí (TROL 36)

GPS
49°13'26.4"N 16°33'27.8"E

Literatura
Kolektiv autorů, Typizovaný projekt mateřské školy, Brno 1973