Skupina nájemních domů Františka A. Dvořáka

Nejstarší brněnský městský park Lužánky byl založen v roce 1786, po josefínských reformách, na místě původní jezuitské zahrady. Park se postupně rozrůstal i na svahy černopolského kopce, kde od šedesátých let 19. století začala vznikat nejstarší vilová kolonie v Brně. Na jejím okraji byla založena ulice Sadová, dnešní Drobného, lemovaná činžovními domy a domy vilového typu, k ní kolmo navázala ulice Schodová, která je ojedinělá svojí koncepcí. Do svahu černopolského kopce je vestavěno široké schodiště lemované nájemními domy. Schodiště je v dolní části uvedeno kolonádou podobnou té, kterou několik let předtím postavil stavitel Dvořák na třídě Kapitána Jaroše. Výstavba Schodové probíhala v letech 1904 až 1906. Vstup tvoří dva symetrické domy v historizujících formách italské renesance, jejichž fasády jsou zdobeny dekorativními medailony a antikizujícími sochami. Domy jsou propojeny trojdílnou sloupovou kolonádou, v centrální části zdobenou sochařskou výzdobou. Dvě ležící alegorické postavy nesou kartuši se znakem města Brna. Ženská postava je pravděpodobně alegorií hojnosti a mužská stavitelství a architektury. Okraj kolonády lemují po obou stranách další figury. Hlavní vchody obou domů jsou orientovány do Schodové a jsou zvýrazněny pilastry. Bohužel při poslední rekonstrukci nedošlo zřejmě k dohodě mezi dvěma majiteli a každý dům má jinou barvu fasády, čímž je narušen celkový estetický účinek monumentálního vstupu.

 

Název
Skupina nájemních domů Františka A. Dvořáka

Datace
1904 – 1906

Architekt
František A. Dvořák

Typ
Městský palác

Adresa
Schodová 306, 305, 1283, 1284, 1285, 1286 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, (Černá Pole), Brno, Střed

GPS
49.2076417N, 16.6132997E

Literatura
Pavel Zatloukal, Brněnská architektura 1815–1915. Průvodce, Brno 2006

Prameny
https://www.pamatkovykatalog.cz/najemni-dum-7847081