Přestavba nájemního domu Stephana Viktora Haupta von Buchenrode

Rodina právníka a poslance Moravského zemského sněmu Stephana Viktora Haupta přišla do Brna z Lužice po třicetileté válce a postupně se začlenila mezi významné brněnské podnikatelské klany. V druhé polovině 19. století byli členové rodiny povýšeni do šlechtického stavu s přídomkem von Buchenrode a ve stejné době koupili dům na dnešní Masarykově třídě, který roku 1866 upravoval stavitel Heinrich Jirků. V roce 1906 svěřil přestavbu domu Stephan Haupt architektu Leopoldu Bauerovi. Tento krnovský rodák, žák Otto Wagnera, patřil k předním představitelům moderního směru v architektuře, který se zpočátku zcela odchýlil od historizujících schémat. Ukázkou může být například „první moderní dům v Rakousku“, Reissigova vila v brněnských Pisárkách. Postupem času se ale od těchto modernistických proudů začal odchylovat, aby se postupně přes klasicizující tendence vrátil na konci života k historismu.
Přízemí a mezanin (později zcela změněné) věnoval Bauer obchodním aktivitám. Horní část fasády rozčlenil třemi půlkruhovými arkýři dekorovanými vegetabilními motivy v podobě hustého listoví vinné révy. Do podokenních parapetů vložil kulaté medailony s dětskými figurami putti. Za těmito arkýři se nacházejí rozlehlé pokoje reprezentativních bytů. Hlavní komunikační osou celého domu je půlkruhové schodiště osvětlené okny do dvora. Fasáda s arkýři má být jakýmsi odkazem na anglické měšťanské bydlení, často citované architekty tehdejší doby. Přízemí domu je využíváno komerčně a patro k obytným účelům.

 

MKo

Název
Přestavba nájemního domu Stephana Viktora Haupta von Buchenrode

Datace
1907

Architekt
Leopold Bauer

Typ
Nájemní dům

Adresa
Masarykova 441/7, (Město Brno), Brno, Střed

GPS
49.1936444N, 16.6095997E

Literatura
Pavel Zatloukal, Brněnská architektura 1815–1915. Průvodce, Brno 2006

Další objekty architekta