Nájemní dvojdům

V době svého vzniku byl nájemní dvojdům situován v  koncovém bloku ulice Pellicovy, který roku 1913 postavil brněnský stavitel František Valenta. Výrazně romanticky působící eklektická architektura mísící prvky pozdního historismu, pozdní secese a moderny zaujme bohatě členěným průčelím s pozoruhodnou ikonickou figurální výzdobou.
Dvojdům je složen ze dvou totožně řešených zrcadlově obrácených obytných jednotek. Obě části mají čtyřosá průčelí, členěná výrazně předsunutými asymetrickými rizality, v nichž jsou v předstupujících žudrovitých portálech krytých hrotitými stříškami osazeny půlkruhově zaklenuté vstupy. K nim se přimykají další, o něco nižší rizality, v suterénu prolomené segmentovou lodžií. Hladké fasády jsou rytmizovány pravoúhlými okny různých rozměrů rámovanými profilovanými nebo plochými šambránami.
Formálně nejvíce akcentována je mírně konvexní centrální partie, kde v úrovni druhého podlaží obě poloviny domu spojuje velkoplošný figurální reliéf, představující mužskou a ženskou postavu v aktu. Žena v intimním gestu jemně pokládá pokrčenou pravici na mužovo levé předloktí. Druhou paži mají obě postavy pokrčenou za zády a rukama svírají špalety oken, což vytváří hravý formální detail. Figurální výjev rámují pásy geometrického ornamentu s oválnými organickými motivy. Vpravo a vlevo kompozici doplňují figury stojících putti. Námět reliéfu tak konvenuje s hmotovým rozložením architektury – něžný dotyk obou postav symbolizuje spojení muže a ženy a zároveň také obou zrcadlových polovin dvojdomu.
Na téma figurálního reliéfu navazují také vpadlá pole vyplněná reliéfním ornamentálním dekorem mezi okny rizalitů nad vstupy, ve kterých je centrálně umístěná mandorla obklopená spirálovitými úponky. Obdobné motivy různě utvářeného spirálovitého dekoru v kombinaci s organickými tvary byly pro období kolem roku 1910 typické a lze je interpretovat jako symboly slunce, života a růstu. V krajních osách pak v úrovni prvního patra výzdobu doplňují vpadliny s  geometrizovanými dekorativními vázami se stylizovanými spirálovitými květy. Sochařská výzdoba zde tak nemá pouze dekorativní funkci, ale je hlavní složkou symbolického vizuálního sdělení „oslavy života“.
Dům slouží jako nájemní a velmi autenticky dochován.

PC

Název
Nájemní dvojdům

Datace
1913

Architekt
František Valenta

Typ
Nájemní dům

Adresa
Pellicova 661/53, Pellicova 661/53 , Brno, Střed

GPS
49.1925983N, 16.5979858E

Literatura
Pavel Zatloukal, Brněnská architektura 1815–1915. Průvodce, Brno 2006

Prameny
https://www.pamatkovykatalog.cz/najemni-dum-19098691