Bytové nájemní domy v Králově Poli

Vedle ansámblů socialistického realismu a prvních – zatím ojedinělých – panelových staveb byly souběžně realizovány také projekty nového architektonického výrazu tradiční zděnou technologií, v daném případě z cihelných bloků. V době budování rychlostavby na Olomoucké probíhala výstavba bytových domů v ulicích Mánesova a Bulharská v Králově Poli[1] podle projektu Františka Zounka,[2], jehož osobnost je pro brněnskou architekturu v následujících dekádách určující. Čtyřpodlažní objekty typu T16 s devadesáti šesti bytovými jednotkami jsou situovány v mírně svažitém terénu, s nímž se autor důmyslně vyrovnal prostřednictvím rytmicky uskakujících fasád navazujících bloků, které jsou akcentovány balkony na sluneční straně každého bytu a které jsou vhodně doplněny motivem ploché střechy. Při plném respektování typových podkladů v dispozicích bytů se podařilo vytvořit individuálně pojatou architekturu, která dalece předčí dobový průměr. Minirecenze Jiřího Hrůzy uveřejněná v roce 1960 v časopisu Architektura ČSR vyzdvihuje vedle autorského vkladu, dobrých ekonomických výsledků stavby a rychlosti a kvality provedení stavebních prací také zachování vzrostlé zeleně ve dvoře.[3] Obytné domy Mánesova a Bulharská byly v roce 1960 prezentovány na výstavě Byty pro Brno v brněnském Domě pánů z Kunštátu jako příklad kvalitního bydlení podle aktuálních trendů.[4]

Typu T16 využil Zounek také v paralelně stavěném sídlišti v tehdejší Kubešově ulici v Králově Poli,[5] kde mu byla vytýkána přílišná složitost půdorysu, jejímž prostřednictvím se chtěl vypořádat s komplikovanou parcelou „sevřenou důležitou brněnskou radiálou a ulicí směřující k nádraží“. I v tomto případě však sklidil uznání za nevšední architektonické řešení, které současně dodržuje typové podklady.[6] V případě uvedených realizací Františka Zounka lze – zcela paradoxně – souhlasit se stanoviskem teoretizujícího architekta a rigidního obhájce zprůmyslnění stavebnictví Jiřího Gočára, který se ve svém esejistickém spisku z roku 1959 pokouší obhájit typizaci jako „tvůrčí princip“.[7]


[1] Dnes ulice Mánesova 8/3–55/9 a 2608/11–2611/17. Projekt: 1957, realizace: 1958–1959.

[2] Blíže k autorovi DR [Dušan Riedl], heslo Zounek František, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Praha 2006, s. 870.

[3] Výstavba 96 bytových jednotek v ulici Mánesově a Bulharské v Brně, František Zounek (autorská zpráva), Jiří Hrůza (recenze), Architektura ČSR XIX, 1960, č. 2, s. 93–96; Cicvárek 1975, s. 142.

[4] J. D., Byty pro Brno, Československý architekt VI, č. 3, s. 1–2.

[5] Dnešní křižovatka Palackého třídy a Kosmovy ulice; projekt: 1956–1957, realizace: 1957–1960.

[6] Red., Návrh na typové obytné domy v sídlišti Kubešova ulice v Brně, Architektura ČSR XVI, 1957, č. 3, s. 187.

[7] Jiří Gočár, Od pyramid k panelům, Praha 1959. 

Název
Bytové nájemní domy v Králově Poli

Datace
1957 – 1958

Architekt
František Zounek

Typ
Nájemní dům

Adresa
Mánesova /3-17, (Královo Pole), Brno, Královo Pole

MHD
Tylova (TRAM 1,2,4,8,9,12)

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.