Hlavní vstup

Vstupní budova byla realizována v době vzniku výstaviště v roce 1928 podle návrhu Emila Králíka. Svým segmentovým tvarem navazuje na kruhové prostranství před vstupem, díky čemuž se stavbě později začalo přezdívat „rohlík”.
Dvoupodlažní stavba byla původně koncipována se dvěma možnými vstupy do areálu. Buď pro návštěvníky přijíždějící k výstavišti autem z komunikace od města, nebo pro návštěvníky přicházející ze zastávky elektrické dráhy. Původní logická návaznost tramvajové zastávky ze směru od města na vchod do areálu vzala za své, když v roce 1938 vešlo v platnost nařízení německé správy o pravostranném provozu.
Protáhlá dvoupodlažní stavba byla několikrát upravována kvůli novým potřebám BVV. Přízemní konstrukce na sloupech byla přizpůsobena pro velký počet návštěvníků a téměř po celé délce stavby se nacházely průchody s pokladnami, které byly postupně zastavěny do dnešní podoby. Druhé podlaží se využívalo zejména pro kancelářské a provozní prostory a později i kádrový a personální odbor podniku.
Na levé jižní straně se v roce 1958 v místě původních garáží začala stavět administrativní budova, která svou hmotou bezprostředně navázala na budovu hlavního vstupu. V těchto místech vznikla třípodlažní část s kancelářemi a halou s točitým schodištěm a galerií. Na druhém konci objektu musela být kvůli stavbě Domu techniky v roce 1988 zbořena i část severního křídla s objektem pro obsluhu areálu.
V současnosti se v přízemí budovy nachází vstupní průchody a prostory se servisem pro návštěvníky a vystavovatele. První patro je využíváno pro kanceláře soukromých firem, které byly dříve součástí BVV a.s. a dnes působí samostatně. Nachází se zde například advokátní kancelář, která je dnes exkluzivním dodavatelem právních služeb pro BVV.

BB