Dům techniky (dnes Kongresové centrum)

Na konci 80. let se do popředí zájmu brněnských veletrhů dostává mimo jiné i šíření vědeckotechnických informací v souvislosti s předváděnými exponáty. V této době vzniká Dům techniky, jehož umístění napravo od hlavního vstupu do areálu určila již původní studie od Jiřího Gočára. Součástí zadání byl i požadavek na panoramatický výhled na areál z prostoru tramvajové zastávky pro příchozí návštěvníky. Projekt prošel od roku 1976 řadou úprav, které tato zadání respektovaly, přesto se v konečné variantě přistoupilo k zastavění volného prostoru mezi druhým a čtvrtým podlažím, takže původně zamýšlený průhled na pavilon A nebyl realizovaný. Kvůli stavbě bylo také nutné strhnout objekt pro obsluhu, který byl součástí vstupní budovy od Emila Králíka.

Exteriér budovy příjemně rezonuje s technickým charakterem jejího účelu. Jedná se o čtyřpodlažní atriovou stavbu s předsazenou ocelovou konstrukcí a třívrstvým pláštěm složeným ze sklobetonových tvárnic v ocelových rámech, dále odvětrané vzduchové vrstvy a zdiva z lehčeného betonu o tloušťce 3 cm. Budova svým třetím podlažím navazuje na přístupovou cestu od stanice elektrické dráhy, ze které se dá přes vstupní halu vejít do velkorysého prostoru předsálí a následně do jednotlivých konferenčních místností a sálů. I přesto, že byla budova vystavěna zejména pro veletržní účely, realizovaly se v ní i různá odborná a populárně vědecká školení.

V současné době je budova využívána Kongresovým centrem, slouží stále výstavním a veletržním účelům a pořádají se zde i kulturní a společenské akce. Její přízemní část slouží jako služební vchod do areálu výstaviště. 

                                                                                                                                          BB

Další objekty architekta