Nájemní dům Jany Pelikánové

Jednou z nejvýraznějších poasanačních realizací na Kobližné ulici je jistě dům pro Johannu Pelikánovou od architekta Maxe Metzenauera. Byl postaven v roce 1905 (o čemž svědčí autorův podpis na fasádě).
Deset okenních os domu je členěno pouze mělkými okrajovými rizality, které vytvářejí nepatrné zvlnění fasády s centrálně umístěným balkonem. Základní plocha průčelí je z režného cihlového zdiva, ze kterého vystupuje štuková výzdoba v podobě okenních šambrán, jež vytváří souvislé vertikální pásy. Aby architekt zachoval proporci průčelí, umístil centrální balkon až do druhého patra. Výzdoba fasády je zasvěcena vodnímu živlu. Štukovou výzdobu pod okny tvoří stylizované rybí hlavy a delfíny najdeme i na konzolách balkonů. Obchodní parter, který náleží k původnímu návrhu, byl před několika lety upraven tak, aby svým cihlovým obkladem rezonoval s výzdobou průčelí.
Vstupní vestibul je zdoben štukovým průběžným pásem opakujícím motiv rybích tlam z fasády. U čtyřramenného schodiště použil architekt stejný druh litinového zábradlí jako v domě Charlotty Deutschové v Minoritské ulici. Podesty jednotlivých pater jsou řešeny jako zasklené pavlače s dřevěnou stěnou směrem do dvora.

 

Název
Nájemní dům Jany Pelikánové

Datace
1905

Architekt
Max Matzenauer

Typ
Nájemní dům

Adresa
Kobližná 59/18, Brno, Střed

GPS
49.1952161N, 16.6113094E

Literatura
Pavel Zatloukal, Brněnská architektura 1815–1915. Průvodce, Brno 2006

Prameny
https://www.pamatkovykatalog.cz/najemni-dum-jany-pelikanove-18666830

Další objekty architekta