Nájemní dům Eduarda Tilla

Eduard Till, podnikatel a dědic obchodu se železářským zbožím na náměstí Svobody, koupil parcelu vzniklou během asanace po zboření několika starších domů a výstavbu na ní svěřil architektu Maxi Matzenauerovi. Ten zde vybudoval jednu ze svých nejmonumentálnějších realizací v Brně. Zatímco fasády do ulic Zámečnické a Veselé jsou pojaty umírněně, rozdělené vždy dvěma vertikálními arkýři a mohutnou korunní římsou, do Dominikánského náměstí se nároží obrací v opravdu imperiálních proporcích. Přízemí a první patro nároží je členěno stylizovanou bosáží a vyšší patra kombinují volné plochy s nakupením novobarokně formovaných balkonů se zděným zábradlím. Celá kompozice je uzavřena na střeše mohutnou nárožní věžicí s bání, která může současně sloužit jako vyhlídka. Korunní římsa lemující střechu je členěna vázami a atikovými nadstavbami. Jemný dekor na fasádách představují Matzenaureovy oblíbené prvky z vodní říše v podobě rybích hlav a vodních mlžů. Dům i dnes slouží v podstatě původnímu účelu. V parteru je umístěno několik komerčních provozoven a patra stále slouží obytným účelům.

Martin Koplík

Název
Nájemní dům Eduarda Tilla

Datace
1906

Architekt
Max Matzenauer

Typ
Nájemní dům

Adresa
Veselá 173/2, (Město Brno), Brno, Střed

GPS
49.1944769N, 16.6070378E

Literatura
Pavel Zatloukal, Brněnská architektura 1815–1915. Průvodce, Brno 2006

Prameny
https://www.pamatkovykatalog.cz/najemni-dum-eduarda-tilla-18079090