Hotel Grandezza (Cyrilometodějská záložna)

 Architektonicky hodnotná reprezentativní budova Cyrilometodějské záložny postavená mezi lety 1913–1915 dle návrhu významného českého architekta Vladimíra Fischera představuje v rámci české národní stavební kultury ve městě Brně stavbu vysoké důležitosti. Společnost Cyrilometodějské záložny vznikla roku 1882 a byla první výraznou organizací zaměřující se na práci s finančním jměním brněnských obyvatel české národnosti. Jelikož do té doby byl kapitál značně soustředěn mezi německé obyvatelstvo, čímž se do určité nevýhody dostávali především čeští živnostníci, její založení lze vnímat jako historický krok k ekonomické a průmyslové národní obrodě. Společnost od roku 1887 sídlila na Zelném trhu č. 4. Se ziskem nových klientů i kapitálu se logicky zvětšovaly také její požadavky na vybudování patřičného sídla a tak bylo na počátku 20. století rozhodnuto o výstavbě nové monumentální reprezentativní budovy.
Projektem Cyrilometodějské záložny, která byla situována do bloku mezi Ferdinandovou třídou (dnešní Masarykovou třídou) a Zelným trhem, jehož dolní frontu utvořilo její reprezentativní průčelí, byl roku 1913 pověřen architekt Vladimír Fischer. Už v červnu roku 1914 byla zahájena demolice starších domů zabírajících zhruba tři čtvrtiny stavební plochy. Přestože krátce na to vypukla první světová válka, vedení záložny se rozhodlo se stavbou pokračovat. Přes veškeré problémy s dodávkami stavebního materiálu a absencí pracovních sil byla záložna dokončena již koncem roku 1915. Jelikož její otevření představovalo pro české obrozenecky smýšlející obyvatelstvo německého města mimořádnou událost, neslo se v duchu velkolepé vlastenecky vyznívající oslavy, v rámci které byla poněkud netradičně sloužena také mše, při jejíž příležitosti byla celá budova vysvěcena.
Sídlo záložny, která otevřeně přebírala úděl národní instituce, dostalo podobu reprezentativní úřední budovy palácového charakteru, která svým důsledně symetrickým pojetím odehrávajícím se v klasicizujícím duchu, představuje úctyhodný pandán palácových staveb v horní partii náměstí. Ústřední část horizontálně i vertikálně trojdílně koncipovaného hlavního průčelí se zaobleným nárožím je parafrází klasické triumfální architektury, ve které dvojice štíhlých pravoúhlých rizalitů svírá segment o pěti okenních osách od sebe oddělených kanelovanými kolosálními polosloupy. Tuto část průčelí také zdůrazňují klasické prvky piana nobile projevujícího se balkóny ve druhém patře nad mezaninem, mohutné korunní římsy nesoucí čtveřici soklů opatřených figurálními plastikami a trohjúhelníkového štítu nepřímo citujícího antický tympanon. Dobově módním je oproti tomu motiv vížky usazené na vrcholu valbové střechy.
Tympanon na hlavním průčelí je zdoben souborem čtyřech figurálních plastik z let 1913-1915, jejichž autorem byl sochař Václav Hynek Mach, žák J. V. Myslbeka, jehož vliv je na antikizujícím pojetí soch pro Cyrilometodějskou záložnu patrný. Machova díla tvořila součást umělecké výzdoby řady brněnských novostaveb, a to zejména ve 20. a 30. letech 20. století. Pro svou monumentalitu skvěle doplňovaly zejména klasicky komponovanou architekturu, což oslovilo také architekta Vladimíra Fischera, který s ním po první světové válce spolupracoval na dalších realizacích.
Prosím sem doplnit souchařskou výzdobu a její autory.
Reprezentativní charakter stavby se projevuje i v jejím interiéru, kterému dominuje prostorově velkorysá patrová dvorana s proskleným zastropením.
Na realizaci stavby v modernistickém stylu s honosnou uměleckou a umělecko-řemeslnou výzdobou, která byla ve své době jednou z největších záložen v Československu, se mimo architektka Vladimíra Fischera podílela řada dalších osobností. „V prvních válečných letech stavbu prováděli stavitelé Leopold Čupr a Ludvík Němeček, na bohaté uměleckořemeslné výzdobě se podíleli prostějovská firma Vulkania vedená Emilem Králíkem a B. Částek z Nového Města na Moravě, kovové prvky dodal také Franta Anýž (1876-1934) z Prahy, o sochařskou výzdobu průčelí a interiérů se podělili částí spolupracovníci Václav Mach (1882-1958, reliéf nad portálem) a Otomar Rábl (1881-1936, sousoší sv. Cyrila a Metoděje ve dvoraně a alegorie dvanácti měsíců).”
V poválečných letech byla záložna až do konce še desátých let ve správě brněnské Státní spořitelny. Mezi lety 1969–1997 budovu využívala Masarykova univerzita , kdy se po adaptaci prováděné Stavebním podnikem města Brna, dle návrhu projekční kanceláře Student-servis z roku 1970, stala nejprve sídlem Právnické fakulty (do r. 1990) a později pak Ekonomicko-správní fakulty (1991–1997). Roku 1998 objekt zakoupil soukromý investor, který jej dle návrhu architekta Ondřeje Kukrala mezi lety 2008-2012 adaptoval na pětihvězdičkový hotel o kapacitě pětasedmdesáti pokojů samostatnými komerčními prostory v přízemí, které slouží jako kavárna a restaurace. Adaptace bývalé záložny na Grandezza hotel Brno vyvolala poměrně silnou kontroverzi, jelikož k úpravám objektu došlo bez souhlasu památkářů a součástí jejího plánu bylo také vybudování podzemní garáže dle návrhu studia Archdesign s kapacitou 80 parkovacích míst primárně určených pro hotelové hosty, ke které přes silný odpor řady odborníků a veřejnosti nakonec nedošlo. Cyrilometodějská záložna Vladimíra Fischera představuje vysoce kvalitní ukázku stavby ve stylu moderny, který je v historickém centru města Brna zastoupen jen malým množstvím příkladů. Značná památková hodnota objektu dále spočívá v jeho klíčové poloze, kdy utváří celou jednu frontu Zelného trhu a stává se tak důležitým urbanistickým prvkem historického městského jádra. Velká míra dochovanosti původní podoby celé stavby včetně její umělecké a uměleckořemeslné výzdoby dělá z Cyrilometodějské záložny unikátní ukázku dobové architektonické tvorby v Brně.

Šárka Bahounková

Název
Hotel Grandezza (Cyrilometodějská záložna)

Datace
1913 – 1915

Architekt
Vladimír Fischer

Typ
Restaurace, kavárna, hotel

Adresa
Zelný trh 314/2 , (Město Brno), Brno, Střed

GPS
49.1924006N, 16.6096886E

Literatura
Pavel Zatloukal, Brněnská architektura 1815–1915. Průvodce, Brno 2006

Prameny
https://www.pamatkovykatalog.cz/cyrilometodejska-zalozna-18435431