Po stopách Adolfa Loose

6.5 km

Stezka Po stopách Adolfa Loose provede návštěvníka širším centrem Brna a upozorní ho na místa, která jsou s životem Adolfa Loose spojena. Přestože jedinou dochovanou, a zároveň přístupnou, Loosovou realizací v Brně je mramorový sál tzv. Bauerova zámečku na výstavišti, podařilo se autorkám, Janě Kořínkové a Pavle Cenkové, dát dohromady kolem dvaceti zastavení, včetně několika tipů na vzdálenější výlety (Hrušovany u Brna, Nedvědice).
Výchozím bodem je nový pomník Adolfa Loose, který bude umístěn přibližně v místech, kde původně stál Loosův rodný dům – sochařská a kamenická dílna jeho otce, Adolfa Loose st. Několik zastavení je věnováno právě i málo známým sochařským zakázkám tohoto úspěšného brněnského podniku (ať už přímo dílům Adolfa Loose st. nebo jeho spolupracovníků), např. výzdoba fasády Ústavního soudu a Hudební fakulty JAMU, vybrané příklady náhrobků na ústředním a židovském hřbitově ad.
Než se návštěvník dostane k zámečku, který je pomyslným “zlatým hřebem” stezky, zjistí, kde Adolf Loos studoval (Druhé německé c. k. státní gymnasium a Císařsko-královská vyšší německá státní průmyslová škola v Brně, dnes budovy Magistrátu města Brna na Dominikánském náměstí a na Husově ul.), kde přednášel, kde se setkával s přáteli a které stavby jsou inspirovány Loosovým proslulým “raumplanem” (cukrárna Kolbaba, hotel Avion, Kavárna Savoy). Prostřednictvím textů doplněných o archiválie přiblíží stezka i nerealizovaný “dům na střeše” na Sedlákově ulici, veřejnosti nepřístupnou přestavbu domu Karla Herolda na Jiráskově ulici nebo rodinné domky na Alešově ulici, využívající Loosovy konstrukční principy.
Jednotlivé texty jsou doplněny citacemi z dobového tisku, vzpomínkami manželek, přátel a spolupracovníků s cílem vytvořit co nejvěrnější obraz o stopách, které Adolf Loos v Brně zanechal, a kterými se Brno otisklo v jeho díle.

 

Název
Po stopách Adolfa Loose

Délka
6.5 km

Počet objektů
29

Začátek stezky
Kounicova 6

První objekt
Dům a dílna Adolfa Loose st. (dnes hotel Continental)
AL04


GPS
Stáhnout jako GPX soubor
Stáhnout jako KML soubor