Výstaviště 1946–1989

4,8 km

Stezka Výstaviště nás uvádí do městské části Staré Brno, kde na Mendlově náměstí došlo k radikální asanaci historických staveb a k nové výstavbě v šedesátých letech 20. století podle návrhu architekta Františka Kočího. Panelové bytové domy při Veletržní ulici měly tvořit nový městský bulvár vedoucí tuzemské i zahraniční návštěvníky na brněnské výstaviště, jež bylo od konce padesátých let každoročně dějištěm světově proslulého Mezinárodního strojírenského veletrhu a dalších prestižních veletržních a výstavních akcí. Původní výstavní areál, který byl vybudován na zelené louce pro oslavy desátého jubilea založení Československého státu a stal se demonstrací moderní české kultury, architektury a designu, byl na konci padesátých let rozšiřován. Areál získal nejen novou správní budovu, jejíž interiéry nezapřou vliv tzv. bruselského stylu, ale především nové výstavní pavilony a svou dominantu pavilon Z. Po prohlídce poválečných objektů se stezka stáčí i za branami výstaviště kolem dalšího hotelu, vybudovaného právě za účelem ubytování hostů veletrhů, hotelu Voroněž, a končí u dvou sportovních areálů – brněnského Velodromu a říčního koupaliště Riviéra.

Od zastávky Výstaviště hlavní vstup začíná výlet jižním svahem Stránic, kde v poválečné době vznikla řada zajímavých staveb, ať již vysokoškolských kolejí a bytových domů, nebo individuálního rodinného bydlení.

Od Riviéry, můžete pokračovat kolem Svratky proti proudu a na výlet k pavilonu Anthropos Evžena Šteflíčka, navazujícímu ideově na meziválečnou expozici Karla Absolona na výstavišti, a odtud procházkou Masarykovým hájem k hotelu Myslivna od architekta Jana Dvořáka.

Od výstaviště se snadno dostanete trolejbusem do městské části Kohoutovice. Urbanistický plán experimentálního sídliště původně vznikl ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury, nakonec jej však projektoval tým Františka Kočího. V roce 1970 bylo započato s výstavbou hlavní komunikace a následně panelových domů, sídliště pro 11 000 obyvatel bylo dokončeno v roce 1981. Jeho dominantami jsou panelový dům s nadstavbou s restaurací Grand Prix či kohoutovický vodojem.
 

Název
Výstaviště 1946–1989

Délka
4,8 km

Počet objektů
26

Začátek stezky
Mendlovo náměstí 686

První objekt
Samoobsluha na Mendelově náměstí
D125


MHD
Mendlovo náměstí (TRAM 1, 5, 6; TROL 25, 26, 35, 37, 38; BUS 44, 52, 84)

GPS
Stáhnout jako GPX soubor
Stáhnout jako KML soubor