Vladimír Fischer

Architekt/ka

Vladimír Fischer se narodil v roce 1870 ve Fryštáku. Roku 1893 dokončil studium na České vysoké škole technické v Praze, poté absolvoval praxi u architekta Emila von Förstera a v projekční kanceláři Helmer & Fellner ve Vídni. Od roku 1902 působil v Brně ve státní technické službě při moravském místodržitelství, po vzniku Československa v roce 1918 pak ve funkci vrchního stavebního rady a přednosty oddělení pro pozemní stavby při Zemské správě politické v Brně. V roce 1923 začalo jeho působení na České vysoké škole technické v Brně, kde zastával funkci děkana odboru architektury a pozemního stavitelství a v letech 1931–32 zde působil jako rektor. Zároveň byl činný jako samostatný architekt. Je autorem např. budovy Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu nebo kostela sv. Augustina na Kraví hoře v Brně, kde se přiblížil výrazivu funkcionalismu. Za války (1939–41) působil jako konzervátor Státního památkového úřadu pro okres Brno-venkov.

Jako významný odborník byl členem poradního regulačního sboru pro Velké Brno, umělecké komise Ministerstva školství a národní osvěty, Spolku českých inženýrů a architektů SIA a Sdružení moravských výtvarníků v Hodoníně. Vladimír Fischer zemřel roku 1947 v Brně.

PH

Architekt/ka
Vladimír Fischer

Datum narození
4.6.1870 Fryšták

Datum úmrtí
28.10.1947 Brno

Literatura
Jan Sedlák, Prostor Zlín, Zlín 1997
Stanislav Kučera, Měsíc, 1933, s. 21–28