Kde je modernismus a kde jsem já

Přednáška Alexe Bykova "Kde je modernismus a kde jsem já / Where is modernism and where am I" se uskuteční v úterý 16. listopadu v 18 hod, Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně, Údolní 244/53, místnost č. 5 – aula

 

Alex Bykov je architekt, který se několik let soustavně věnuje studiu dědictví sovětského městského plánování, ukrajinské architektuře z období nezávislé Ukrajiny se zvláštním zřetelem na sakrální architekturu. Ve svých textech se snaží nejen popsat historii konkrétního objektu, ale nacházet souvislosti s dalšími společenskými disciplínami, s ekonomií, sociologií, politikou, vědou atd. Více informací najdete zde

 undefined