Sušilovy koleje

C019

Při vzniku Masarykovy univerzity v roce 1918 bylo nezbytné nejen zajistit umístění jednotlivých fakult, ale také vyřešit otázku ubytování studentů a profesorů. Státní pokladna se pro nedostatek financí nemohla na stavbě studentských kolejí podílet, aktivitu proto převzaly různé spolky a nadace. Takto vznikl i akademický útulek v ulici Klácelově, jehož stavbu inicioval spolek Sušil založený roku 1919 s cílem zajistit ubytování katolickým studentům. Peníze na stavbu poskytla Cyrilometodějská záložna a slavnostní otevření Sušilových kolejí vysvěcených biskupem Kleinem zaštítil papežský nuncius biskup Mikara.
V užší architektonické soutěži byl vybrán návrh architekta Rudolfa Hlavinky. Dvoupatrová budova s valbovou střechou je tvořena třemi křídly propojenými do půdorysu ve tvaru písmene Y. V hlavní fasádě dominuje polygonální rizalit schodiště se vstupem, jenž spojuje dvě křídla uličního průčelí v otevřeném úhlu. Zajímavě je řešeno samotné dvojramenné schodiště trojúhelníkové dispozice, z jehož polygonální podesty byla přístupná všechna tři křídla kolejí.
V souvislosti s uzavřením vysokých škol během nacistické okupace došlo také k zatýkání studentů přímo v budovách kolejí. Dne 17. listopadu 1939 bylo pod záminkou ilegální odbojové činnosti zatčeno padesát studentů v budově Sušilových kolejí a následně s ostatními zatčenými deportováno do koncentračního tábora Sachsenhausen. Od roku 1940 do konce války sídlila v budově německá kriminální policie. V dnešní době slouží stavba opět svému původnímu účelu studentských kolejí brněnské Masarykovy univerzity.

PH

Název
Sušilovy koleje

Datace
1923

Architekt
Rudolf Hlavinka

Stezka
Masarykova čtvrť 1918–1945

Kód
C019

Typ
Škola, internát

Adresa
Klácelova 282/2, (Stránice), Brno, Střed

MHD
Náměstí Míru (TRAM 4)
Soukopova (TROL 35,39)
Heinrichova (TRAM 4)


GPS
49°12'3.431"N, 16°34'57.115"E

Literatura
Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu, Brno 2003