Nájemní domy

C146

Nájemní domy od stavitele Václava Dvořáka stojící uprostřed dnešního Mendlova náměstí jsou torzem domovního bloku, který tvořil urbanistické jádro této nejstarší části města Brna. Směrem k augustiniánskému klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie vymezoval blok ulici Klášterskou, na kterou v místě dnešní tramvajové smyčky navazovalo tehdejší Mendlovo náměstí s parkovou úpravou. Dvořákovy domy vznikly zřejmě na místě historizující zástavby a v jejich těsné blízkosti protékal Svratecký náhon, na jehož druhém břehu se nacházela barokní budova starobrněnské radnice.
Zachované nájemní domy jsou ukázkou meziválečné bytové výstavby, při níž bylo dbáno na použití kvalitních materiálů i provedení detailů. K těm patří i předstupující okenní rámy, jejichž nátěr kontrastoval se světlou omítkou hladké fasády. Zajímavě je pojato i nároží s balkony a rohovými okny do bývalé ulice Klášterské, jehož volný obchodní parter na sloupech plnil i funkci tramvajové čekárny.
V rámci modernizace Brna v 60. letech však proběhla podle návrhu architekta Františka Kočího i úprava Mendlova náměstí, která zahrnovala rozsáhlou asanaci historických budov včetně barokní radnice a necitlivou výstavbu panelových domů. Kvůli zanedbaným statickým závadám hrozila v nedávné době asanace také domu č. 16. V roce 2016 však proběhla zdařilá rekonstrukce celého bloku a nástavba původně ohroženého objektu.

PH

Název
Nájemní domy

Datace
1936 – 1937

Architekti/ky
Václav Dvořák stavitel, Jaroslav Brázda

Stezka
Pod Špilberkem 1918–1945

Kód
C146

Typ
Nájemní dům

Adresa
Mendlovo náměstí 149, 616, 617, 618 / 16–19, (Staré Brno), Brno, Střed

MHD
Mendlovo náměstí (TRAM 2, 5, 6)
Mendlovo náměstí (TRAM 1)
Mendlovo náměstí (BUS 52; TROL 37)
Mendlovo náměstí (BUS 44, 82; TROL 25, 26, 35)


GPS
49°11'25.309"N, 16°35'38.711"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Václav Dvořák, Vilém a Alois Kuba. Brněnští stavitelé 30. let, Brno 2002