Kounicovy koleje

C204

Na počátku 20. století a v meziválečné době bylo zvykem, že o financování staveb studentských univerzitních kolejí pečovaly spolky a nadace, protože stát nedisponoval dostatečnými prostředky. V roce 1908 věnoval hrabě Václav Kounic studentům České vysoké školy technické svůj palác na Žerotínově náměstí a inicioval vznik spolku, který měl budovu využít pro získávání financí na stavbu studentských kolejí. Jejich základní kámen na pozemku v brněnských Žabovřeskách byl položen roku 1922 a stavba se realizovala podle projektu profesora české techniky Karla Hugo Kepky. Ten pojal dům podle Kounicova zadání jako polyfunkční stavbu s menzou, tělocvičnou, přednáškovým sálem a knihovnou. Budova by mohla být po vzniku již tehdy plánovaného studentského kampusu lehce přebudována na nájemní dům.
Stavba svou uzavřenou dispozicí i monumentální hmotou odkazuje k barokním klášterním stavbám, což podtrhuje i užití vysoké valbové střechy a bosáže. Fasáda je v horní části zdobena sgrafity od Ladislava Nováka. Hlavní centrální vchod, tvořený antikizujícím portikem, a navazující vstupní hala dělí dispozici ve tvaru písmene U na dvě totožné části. Ve dvorním traktu, který je vymezen obytnými křídly, se nachází hmota tělocvičny přístupné ze vstupního prostoru. Dojem asketičnosti dotvářejí úzká okna a špatně prosvětlený vnitřní dvůr, kam jsou také orientovány studentské pokoje.
Dne 17. listopadu 1939 byly Kounicovy koleje obsazeny gestapem a pod záminkou ilegální odbojové činnosti bylo 173 tamních studentů odvlečeno do koncentračního tábora Sachsenhausen. Během války sloužily koleje jako věznice; vystřídaly se v ní desítky tisíc českých odbojářů, z nichž velká řada byla popravena přímo na nádvoří budovy nebo zde podstoupila kruté mučení při výsleších. Po skončení války se zde odehrála řada tragických událostí spojena s odsunem brněnských Němců. Události 2. světové války dnes připomíná na místě popraviště pomník s plastikou Vlastence od Jiřího Marka a také travertinový pylon Vítězství nad fašismem a socha V nový život umístěná v zahradě kolejí. Toto pietní místo bývá dějištěm řady vzpomínkových akcí veteránů a pozůstalých zavražděných odbojářů. V současné době slouží budova opět jako studentské koleje Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

PH

Název
Kounicovy koleje

Datace
1922

Architekt
Karel Hugo Kepka

Stezka
Žabovřesky 1918–1945

Kód
C204

Typ
Škola, internát

Adresa
Králova 643/45, Mučednická 643/42 , (Žabovřesky), Brno, Žabovřesky

MHD
Králova (TRAM 3, 11)
Kounicovy koleje (BUS 80)


GPS
49.2080031N, 16.5830733E

Památková ochrana
Studentská kolej Kounicova je na menším chráněném území nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 11790/7-145.

Literatura
Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu, Brno 2003