Základní a mateřská škola

C364

Ve 20. letech 20. století se začaly do modernistických návrhů školních budov promítat nové požadavky nejen pedagogické (např. přítomnost specializovaných dílen ve školní budově), ale také hygienické (menší, lépe větratelné a dobře prosvětlené třídy). Důraz byl také kladen na umístění školní budovy vzhledem ke světovým stranám a okolní zástavbě. Fuchsův projekt školy v Křídlovické ulici původně zahrnoval dvě školní budovy – chlapeckou a dívčí – se společnou tělocvičnou a jídelnou. V roce 1927 byla však realizována pouze chlapecká škola s tělocvičnou, dívčí část byla dostavěna teprve v letech 1938–1939 podle projektu Josefa Poláška.
Hlavnímu průčelí budovy dominuje velké schodišťové okno, pod nímž se nachází vstupní rizalit s terasou. Chlapecká škola byla prostorově rozdělena na vstupní část s kabinety, ředitelnou a sborovnou, na kterou navazuje tělocvična v Křídlovické ulici a podélné křídlo s učebnami rovnoběžné s ulicí Nádvorní. Zde jsou za sebou v každém patře řazeny vždy čtyři třídy orientované na východ do dvora, chodby s šatnami vedou do ulice. V suterénu byly umístěny moderně vybavené dílny, sklady a technické prostory. Kombinací železobetonového skeletu a cihelného zdiva bylo možné zvětšit okenní otvory učeben téměř přes celou jejich šířku, světlo pak bylo regulováno různým zasklením matných a čirých okenních tabulí. Třídy byly vybaveny moderním vestavěným nábytkem vyrobeným v brněnských UP závodech.
Přístavba Poláškovy dívčí měšťanské školy z konce 30. let již nevychází z původního Fuchsova návrhu. Polášek zvolil zcela odlišné řešení, když křídlo s učebnami přistavěl ke hmotě tělocvičny, a docílil tak uzavření celého komplexu s vnitřním hřištěm. Hlavní třípatrovou budovu dívčí školy tvoří jednoduchý kvádr s rastrem velkých oken orientovaných na jihovýchod, zajišťující optimální přirozené osvětlení tříd především v dopoledních hodinách. Jediným výraznějším prvkem fasády je elipsový rizalit v prvním patře dvorního průčelí. Škola byla vybavena vestavěným nábytkem podle architektova návrhu a moderně vybavenými dílnami.
K dívčí škole je přistavěna přízemní budova mateřské školy, tvořená nakoso připojenými kubusy, na kterou navazuje křídlo specializované dětské poradny. Herna i jídelna mají prosklené jižní stěny vedoucí na malý dvůr s pískovištěm, takže děti se zde pohybovaly pouze v bezpečí uzavřeného areálu.

LV

Název
Základní a mateřská škola

Datace
1927 – 1939

Architekti/ky
Bohuslav Fuchs, Josef Polášek

Stezka
Jih 1918–1945

Kód
C364

Typ
Škola, internát

Adresa
Křídlovická 513, 904 / 30a, 30b, Nádvorní 513/1 , (Staré Brno), Brno, Střed

MHD
Křídlovická (TRAM 7, 8)
Křídlovická (BUS 40, 44, 84)
Hybešova (TRAM 1, 2)


GPS
49°11'13.882"N, 16°36'4.068"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Josef Polášek 1899–1946, Brno 2004
Taťána Slavíková, Architektura školních budov v Jihomoravském kraji v letech 1919–1939, Brno 1982
Iloš Crhonek, Architekt Bohuslav Fuchs. Celoživotní dílo, Brno 1995
Zdeněk Kudělka, Jindřich Chatrný (eds.), O Nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Brno 2000