Obřadní síň Ústředního hřbitova

C373

Koncem 19. století přestal požadavkům rychle se rozvíjejícího Brna dostačovat městský hřbitov v Kounicově ulici. Vedení města proto rozhodlo vybudovat nový ústřední hřbitov podle vzoru vídeňského Zentralfriedhofu, jehož polohový návrh vypracoval roku 1881 architekt Alois Prastorfer. K jeho založení došlo o dva roky později, kdy se městu podařilo získat pozemky o rozloze více než 28 hektarů od obce Horní Heršpice. Do začátku 20. let zde však neexistovala žádná ceremoniální stavba. Teprve v roce 1926 vznikla obřadní síň podle návrhu Bohuslava Fuchse a o několik let později bylo v západní části postaveno krematorium od Ernsta Wiesnera.
Při projektování obřadní síně asistoval Fuchsovi mladý architekt Josef Polášek, který byl čerstvým zaměstnancem projekční kanceláře brněnského městského stavebního úřadu, kterou Fuchs vedl. Architekti navrhli umístění nové obřadní síně nedaleko obou hřbitovních bran z ulice Vídeňské. Její hmotu tvoří jednoduchý mírně převýšený kubus síně se třemi rizality, v jejichž prostoru byly umístěny mramorové katafalky. Nejvýrazněji však vystupuje čtvrtý rizalit se dvěma hlavními vchody na bocích, který obsahuje hudební tribunu. Interiér obřadní síně je členěn dvojicemi předsazených sloupů ve vnitřních rozích a její vertikální působení zdůrazňují také úzká okna s luxferovými výplněmi, díky nimž v prostoru vznikají až scénické světelné efekty. Horizontálním protipólem síně je zadní obslužné křídlo s umrlčími komorami připojené k hlavnímu objektu.
V exteriéru je střídáním hladce omítnutého a režného zdiva zdůrazněna členitost jednotlivých kubických objemů. Jejich prostorové a hmotové rozvržení odkazuje k Unity Church od Franka Loyda Wrighta v Oak Parku (Illinois), který lze považovat za předobraz celé stavby.

LV, PH

Název
Obřadní síň Ústředního hřbitova

Datace
1925 – 1926

Architekti/ky
Bohuslav Fuchs, Josef Polášek

Stezka
Jih 1918–1945

Kód
C373

Typ
Sakrální, funerální stavba

Adresa
Vídeňská 307/96, (Štýřice), Brno, Střed

MHD
Ústřední hřbitov (TRAM 2, 5)
Ústřední hřbitov (BUS 404, 501)
Ústřední hřbitov (BUS 82, 104, 105, 108, 501, 505)


GPS
49°10'15.426"N, 16°35'47.711"E

Památková ochrana
Hřbitov ústřední s obřadní síní a krematoriem jsou nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 11789/7-296.

Literatura
Bohuslav Fuchs, Obřadní síň na Ústředním hřbitově v Brně, Stavitel, 1928
Zdeněk Kudělka, Přínos Bohuslava Fuchse brněnské architektuře dvacátých let, Bulletin Moravské Galerie v Brně: Výtvarné Brno 1918-1938, Brno 1993
Jan Sapák, Adolph Stiller (eds.), Adolph Stiller (eds.), Bohuslav Fuchs Architekt der tschechischen Avantgarde, Salzburg – Wien 2010
Rostislav Švácha, Bohuslav Fuchs, Domov, 1985, s. 4–7
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Josef Polášek 1899–1946, Brno 2004