Vysokoškolské Tauferovy koleje

D065

Rozsáhlý objekt studentských kolejí Vysoké školy zemědělské byl vybudovaný v letech 1950–1954 podle plánu architekta Vítězslava Unzeitiga. Pojmenován byl po brněnském pedagogovi, vědci, veterinárním lékaři a rektorovi Vysoké školy zemědělské Josefu Tauferovi, který byl mimo jiné i redaktorem a vydavatelem prvního českého zvěrolékařského odborného časopisu Zvěrolékařské rozhledy.
Objekt nese zřetelné historizující prvky sorely. Přízemí bylo od vyšších podlaží výrazně odděleno římsou s parapetem, také nadokenní římsy v prvním patře tvarově rozvíjely jinak jednoduchou nedekorovanou fasádu. Pilastry obou předsazených vstupních částí byly zdůrazněny bosáží, vysoký řád dórských sloupů nad vchodem utvářel mohutný vstupní portikus. Tímto řešením se koleje výrazně odlišily od sousední základní školy Jana Babáka, budované ve stejné době (1949–1953) podle projektu Mojmíra Kyselky st. a Jaroslava Klímy, jejíž fasáda je ještě prosta masově používaných historizujících prvků. Pro sportovní vyžití sloužilo studentům hřiště zmíněné základní školy a v blízkém bytovém souboru v ulici Tererově jim byla k dispozici veškerá občanská vybavenost.
V současné době slouží koleje nejen studentům, ale i zájemcům o krátkodobé ubytování. Kapacita ve třech vzájemně propojených budovách činí přibližně 700 lůžek. V roce 2003 byla uskutečněna kompletní rekonstrukce, pří níž byla vyměněna okna, zateplena fasáda a vybudováno nové sociální zázemí. Ačkoliv při rekonstrukci došlo k několika purizujícím úpravám, například byla odstraněna výše zmiňovaná římsa nad přízemím, přesto si budova zachovává svoji monumentální tvář.

LJ

 

Název
Vysokoškolské Tauferovy koleje

Datace
1950 – 1954

Architekt
Stavoprojekt

Stezka
Ponava 1946–1989

Kód
D065

Typ
Škola, internát

Adresa
Jana Babáka 1861/3–5, (Královo Pole), Brno, Královo Pole

MHD
Terrerova (TRAM 12)

GPS
49°12'53.4"N 16°35'22.3"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Renata Vrabelová, Vladimír Šlapeta, Petra Svobodová, Brno moderní. Velký průvodce po architektuře 1890–1948, Praha 2016