Vladimír Kovařík

Architekt/ka

Vladimír Kovařík byl hlavním designérem interiérů staveb navržených ve Státním projektovém ústavu obchodu Brno (SPÚO). I přesto, že za svůj život vytvořil bezmála stovky výtvarných řešení vnitřního vybavení budov, jeho dílo nebylo doposud odborníky detailněji zpracováno.

Po absolutoriu na tehdy jediné Vyšší průmyslové škole v Brně nastoupil v roce 1939 na praxi do Spojených uměleckoprůmyslových (UP) závodů, kde nabyl potřebné pracovní zkušenosti nejen pro navrhování nábytku, ale také pro organizaci výroby. Díky svojí činnosti v UP závodech, ve firmě Božánek, v družstvu Nový Byt, v Krajském sekretariátu ČSSP a v Drutěvě v Brně získal již jako zkušený výtvarník vybavení interiérů místo v Potravinoprojektu Brno. Zde setrval šest let a v roce 1960 nastoupil do Ateliéru 01 Zdeňka Řiháka v nově založeném Státním projektovém ústavu obchodu Brno jako hlavní vedoucí oddělení interiérů. V této spolupráci architekt–designér a také ve spolupráci se zaměstnanci Českého fondu výtvarných umělců (ČFVU) vytvořil Kovařík stovky realizací děl a tisíce doplňků produktového designu.


Provedení stavby od záměru k realizaci trvalo v šedesátých letech přibližně sedm až deset let, a aby mohla budova sloužit svému reprezentativnímu účelu, musel být pro ni navržen nejen nábytek, ale také různé speciální detaily ve dřevě, kovu, plastu, skle a papíru. Kromě toho Kovařík vybíral umělecká díla a zasazoval je do interiérů i exteriérů staveb. Rozvinula se tak jeho spolupráce s umělci, jako byli Inez Tuschnerová (textilní výtvarnice), Otakar Sivera (sochař), Jiří Kemr (sochař), Jan Rajlich (výtvarník), Otakar Nehera (fotograf), Konrád Babraj (sochař) a jiní. Při výběru doplňků z nejrůznějších materiálů, jako porcelán či sklo, a dalšího vybavení Kovařík využíval konzultací s významnými osobnostmi z oboru, které s ním zasedaly v odborné komisi zmíněného ČFVU Díla. Zde hodnotil kvalitu předložených prací a schvaloval je pro stavby například spolu s Jindřichem Halabalou. Komise zároveň vydávala stanoviska k požadovaným zakázkám a v některých případech po konzultaci s architektem určovala jejich prodejní cenu se srážkou pro výše uvedený fond.

Pro ukázku z Kovaříkovy práce lze uvést realizace jím navržených interiérů hotelů International a Continental (Brno), Metropol (Spišská Nová Ves), Panorama (Štrbské Pleso), Montana (Špindlerův Mlýn), Vyšehrad (Český Krumlov), Zlatá loď (Týn nad Vltavou), Bellevue (Starý Smokovec), Labská bouda (Krkonoše) a jiné. Ve spolupráci s umělci došlo například k výtvarnému začlenění gobelínů v interiéru hotelu Gerlach v Popradě a k použití textilních tapet a koberců Art protis pro bar hotelu Slovan v Košicích (s Inez Tuschnerovou), k výtvarnému začlenění keramických doplňků hotelu Grand ve Starém Smokovci, Bellevue a Sport v Horním Smokovci (s Otakarem Siverou), k začlenění výtvarných děl do prostoru hotelu Morava v Pohořelicích (s Janem Rajlichem) a k mnoha dalším realizacím.


Vladimír Kovařík působil v SPÚO až do svého odchodu v osmdesátých letech.

LK
 

Architekt/ka
Vladimír Kovařík

Datum narození
30. 6. 1920 Brno

Datum úmrtí
20. 11. 1996 Brno

Seznam objektů architekta