Viktor Formáček

Architect

Architect
Viktor Formáček

Date of birth
29. 5. 1910 Vídeň

Deceased
1. 1. 1981

Sources
Prof. Alois Nový, Irina Formáčková (snacha), e-mailová komunikace z 5. 11. 2018.
Osobní spis Viktora Formáčka, Archiv VUT v Brně, Fond Osobní spisy zaměstnanců VUT v Brně, F5.