Literatura

, 1 A B Č C D E F G H I J K L M N O P R Š S T U Ú V Z Ž

K historii a autorství paláce Morava v Brně

Autor příspěvku: Lenka Krčalová
Název příspěvku: K historii a autorství paláce Morava v Brně
Název knihy, sborníku: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university
Rok vydání: 1990
Místo vydání: Brno