Literatura

A B Č C CH D E F G H I J K L M N O P Ř R S Š T U Ú V W X Z Ž

Funkcionalismus a skupina CIAM v Československu

Autor příspěvku: Vladimír Šlapeta
Název příspěvku: Funkcionalismus a skupina CIAM v Československu
Název knihy, sborníku: 30 let Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně
Rok vydání: 1989
Nakladatelství: Muzejní a vlastivědná společnost, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody
Místo vydání: Brno