Literatura

1 A B Č C D E F G H I J K L M N O P R Š S T U Ú V Z Ž

Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, sv. 29/2016

Autor: Jan Kristek, Markéta Žáčková
Název: Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, sv. 29/2016
Název příspěvku: „K plánování vyššího řádu.“ Role Brna v institucionalizaci výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování
Rok vydání: 2016
Nakladatelství: statutární město Brno – Archiv města Brna
Místo vydání: Brno