Soubor náhrobků ve skupině 31

AL26

Soubor náhrobků ve skupině 31 (Brno, Ústřední hřbitov, sk. 31)
Ukázka typických náhrobků kamenosochařské firmy A Loos
 Witve a bývalý rodinný hrob Marie Loosové

Produkce firmy Loos byla kvantitativně velmi rozsáhlá. Hlavním oborem její činnosti byly kamenické a sochařské práce na architektonických realizacích a výroba náhrobků, včetně příslušenství (svítilny, kandelábry, obvodové mřížky apod.). Typizované náhrobky se mnohokrát reprodukovaly, oblíbené vzory nacházíme na četných hřbitovech na Moravě i v Čechách. K běžné firemní produkci patřila také výroba drobných sakrálních děl v krajině, zejména kamenných křížů, nejčastěji tesaných z nedvědického mramoru v neogotických formách. Známe také pomníky obětem první světové války realizované firmou Loos, či mnohé kamenicky zpracované pamětní desky. V menší míře se firma věnovala také figurální sakrální tvorbě, tvořící součást mobiliářů kostelů a kaplí.


V hrobové skupině 31 nacházíme vícero náhrobků z firmy Loos a mezi nimi tři patrně nejčastější typy, s jejichž četnými variantami se můžeme opakovaně setkat:

Náhrobek rodiny Novotných (Brno, ÚH, sk. 31, hrob 71‒72), po roce 1900, bílý nedvědický mramor, signováno: A. Loos
První z nich představuje hrob rodiny Novotných. Je to symetricky komponovaný trojdílný náhrobek z bílého mramoru, kdy ústřední kříž po stranách doplňují boční zídky, dekorované neogotickou arkádou, ukončené prostorově odstupňovanými pylony. Sokl je na přední straně zdobený plastickým žebrováním, tvořícím kosočtverečný vzor. Téměř identické náhrobky nacházíme na mnoha hřbitovech na Moravě, téměř vždy jsou signovány firemní značkou.

Náhrobek rodiny Zezulovy (Brno, ÚH, sk. 31, hrob č. 69‒70), po roce 1900, pískovec, nedvědický mramor, signováno: A. Loos
Hrob rodiny Zezulovy je ukázkou dalšího z nejčastějších řešení náhrobků dodávaných firmou Loos: Má podobu podstavce v tvaru stylizovaného skaliska tesaného z pískovce, do něhož je na přední straně mírně šikmo zapuštěna tenká nápisová deska. Z podstavce vyrůstá jednoduchý latinský kříž z černého, šedého či bělavého kamene s hladkým nebo leštěným povrchem (zde z nedvědického mramoru). Signatura firmy pak bývá vysekána na boční straně podstavy kříže. Naturalistický koncept skaliska evokujícího dojem skutečné přírodniny patrně symbolicky odkazoval na Golgotu. Tento typ náhrobku byl rovněž pravidelně prezentován v ilustracích inzerátů firmy Loos v dobovém tisku.

Náhrobek rodiny Horníčkovy (Brno, ÚH, sk. 31, hrob č. 3), po roce 1900, nedvědický mramor, Brno, signováno: A. Loos
Hrob rodiny Horníčkovy v podobě kříže z nedvědického mramoru s hrotitým zakončením břeven a stylizovaným neogotickým dekorem představuje další z typů, jež je pro náhrobky firmy Loos charakteristický. Romantický neogotický dekor konvenuje s použitím nedvědického mramoru coby materiálu, který dovoluje tesat jemné hrotité tvary.


V hrobové skupině 31 lze nalézt také bývalý rodinný hrob Marie Loosové (Brno, ÚH, sk. 31, hrob č. 93‒95), která jej založila v souvislosti s úmrtím nejmladší dcery Hermíny († 1. 10. 1904). Dne 3. 10. 1904 byla Hermína Loosová do rodinného hrobu pochována spolu s pozůstatky svého otce Adolfa Loose st. († 1879), přenesenými ze zrušeného Městského hřbitova na Kounicově ulici. Při této příležitosti byl zřejmě na Ústřední hřbitov z Městského hřbitova přenesen také náhrobek rodiny Loosovy, popřípadě byl zhotoven nový pomník. O tři roky později, 25. 7. 1907, byla do rodinného hrobu pochována druhá dcera Marie Loosové, Marie-Irma Pirschlová († 23. 7. 1907). Později, 6. 10. 1921, zde byla uložena také sama Marie Loosová, která zemřela 2. 10. 1921 ve Vranově nad Dyjí ve věku 88 let. Jedná se tedy o místo posledního odpočinku obou rodičů i sester architekta Adolfa Loose (v současnosti je zde hrob rodiny Šikulovy). Není vyloučeno, že střední část stávajícího náhrobku pochází ještě z Loosovy dílny, a to včetně dekorativní litinové mříže ohrazující hrob

PC

Název
Soubor náhrobků ve skupině 31

Datace


Stezka
Po stopách Adolfa Loose

Kód
AL26

Typ
Sakrální, funerální stavba

Adresa
, Brno, !nezařazeno

GPS
49.1707347N, 16.5940617E