Hotel Avion

C092

Restauratér Miroslav Kostelecký se v roce 1926 rozhodl zmodernizovat svůj podnik v České ulici a na místě nízkopodlažního hostince nechal podle návrhu Bohuslava Fuchse postavit osmipatrový hotel. Architekt se musel vypořádat s extrémně úzkou původně středověkou parcelou (8x34 m), což mu umožnilo použití železobetonového skeletu, díky kterému také docílil nevšedních prostorových efektů v interiérech.
Uliční fasáda hotelu je odlehčena velkými okny a světlým keramickým a opaxitovým obkladem. Nad centrálním vchodem do kavárny, který je lemovaný zaoblenými výkladci restaurace a recepce hotelu, je umístěno logo hotelu Avion od Emanuela Hrbka. Kavárna se nacházela v prvním a druhém patře a na fasádě je vyznačena horizontálním dvoupatrovým arkýřem. Její prostor propojený zaoblenou hmotou schodiště je členěn galeriemi a různými úrovněmi podlah i stropů. Toto vertikální prolínání prostoru převzal Fuchs z tvorby francouzského architekta Le Corbusiera. Prostorovou různorodost dotvářely i zrcadlové stěny a světlo proudící velkými okny a luxferovými světlíky. Ve vyšších patrech, která směrem do ulice ustupují, aby nenarušila výšku uliční fronty, se nachází padesát hotelových pokojů přístupných ze samostatného schodiště z recepce a zcela nahoře byl umístěný byt majitele hotelu s terasou. Hotel, kavárna a restaurace tvoří sice tři samostatně přístupné jednotky, jejich provozní zázemí je však propojeno.
Hotel Avion se díky promyšlené konstrukční stránce a prostorovým efektům stal inspirací pro řadu Fuchsových současníků (např. hotel Juliš v Praze od Pavla Janáka z roku 1933). K jeho památkové ochraně došlo již v 60. letech 20. století, to ale nezabránilo devastaci původního vybavení interiérů, které nadále degradovaly v 90. letech. 
Současný majitel zahájil v roce 2016 rekonstrukci zanedbaného objektu podle návrhu architektky Evy Jiřičné.

LV, PH

Název
Hotel Avion

Datace
1926 – 1927

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C092

Typ
Restaurace, kavárna, hotel

Adresa
Česká 150/20, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Česká (TRAM 4, 5, 6, 9)
Česká (TRAM 3, 11, 12)
Česká (TROL 32, 34, 36)
Náměstí Svobody (TRAM 4)


GPS
49.19670N, 16.60608E

Památková ochrana
Hotel Avion je nemovitou památkou v rámci menšího chráněného území s číslem v rejstříku ÚSKP: 24787/7-100.

Literatura
Jan Sedlák (ed.), Pocta Bohuslavu Fuchsovi: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference v Brně, Pocta Bohuslavu Fuchsovi: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference v Brně, Brno 1995
Rostislav Švácha, Bohuslav Fuchs, Domov, 1985, s. 4–7
Jan Sapák, Adolph Stiller (eds.), Adolph Stiller (eds.), Bohuslav Fuchs Architekt der tschechischen Avantgarde, Salzburg – Wien 2010


Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/hotel-avion-13366329