Bytový dům pro zaměstnance Báňské a hutní společnosti

C135

Se vznikem Československa po první světové válce se vedení Báňské a hutní společnosti rozhodlo přesunout svoje sídlo z Vídně do Brna, aby neztratilo kontrolu nad uhelnými doly na severu Moravy a na Slovensku. Pro úředníky pracující v nově vzniklém brněnském generálním ředitelství byl v roce 1923 postaven bytový dům v ulici Úvoz.
Pětipodlažní budova s vyšším suterénem od architekta Karla Lehrmanna je ovlivněna pozdním historismem i vídeňským monumentalismem. Spojuje v sobě Lehrmannovo školení na vídeňské Akademii v ateliéru Friedricha Ohmanna i prvky Wagnerovské moderny, jejíž geometrizující tendence ovládly velkou část tehdejší vídeňské architektonické produkce. Uliční fasáda je členěna velkými okny s širokými keramickými šambránami tmavě zelené barvy a zakončena prohnutým štítem s reliéfní plastikou chlapce na vzpínajícím se koni. Centrální vstup se znakem Báňské a hutní společnosti má široké keramické ostění s plastickými výjevy znamení zvěrokruhu. Dalším dekorativním elementem jsou drobné komicky pojaté figurativní medailony a plastická keramická vlnovka nad okny zvýšeného přízemí. Zadní fasáda domu je oproti té uliční téměř hladká a bez výraznějšího dekoru.

Za hlavním vstupem z ulice se nachází krátká chodba, jejíž stěny jsou pokryty oranžovým keramickým obkladem. Ve vestibulu je přímo naproti vchodu umístěno půlkruhové schodiště do vyšších pater, jež dělí půdorys stavby ve tvaru písmene H na dvě části. V každém z těchto křídel se nacházejí dva byty na patře orientované obslužným zázemím do vnitřního dvora a obytnými pokoji do ulice a vnitrobloku.
Dům prošel v letech 2008–2009 rekonstrukcí, při které byla fasádě vrácena původní barevnost. Nyní jsou zdejší byty ve vlastnictví bytového družstva.

 

PH

 

Název
Bytový dům pro zaměstnance Báňské a hutní společnosti

Datace
1923

Architekt
Karl Lehrmann

Stezka
Pod Špilberkem 1918–1945

Kód
C135

Typ
Nájemní dům

Adresa
Úvoz 422/47, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Úvoz (TROL 25, 26; BUS 81)
Úvoz (TRAM 4)
Úvoz (TROL 38, 39)


GPS
49°11'59.411"N, 16°35'34.277"E

Památková ochrana
Činžovní dům, z toho jen průčelí, je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 48475/7-7791.

Literatura
Petra Hlaváčková, Architektonická tvorba Karla Lehrmanna, Brno 2007