Pavilon města Brna

C169

Roku 1923 se Bohuslav Fuchs zúčastnil soutěže na urbanisticko-architektonické řešení nového brněnského výstavního areálu na Bauerově rampě. Jeho projekt se sice umístil až na třetím místě, architekt měl však možnost do podoby výstaviště zasáhnout později svým návrhem pavilonu města Brna.
Jednoduchý kvádr se železobetonovým skeletem a cihelnými vyzdívkami byl původně odlehčen volným přízemím na pilířích, jež se otvíralo směrem k jezírku na východní straně. Monumentální schodiště uvede příchozího do vstupní haly, která je osvětlena celoprosklenou stěnou průčelí. Nachází se zde schodiště spojující obě výstavní podlaží, přičemž v horním patře je přísun světla zajištěn stropními světlíky. Při velkém počtu návštěvníků se využíval zadní východ se spirálovým schodištěm na fasádě. Červený keramický obklad budovy je u hlavního vchodu doplněn keramickou plastikou od Josefa Kubíčka. Bohuslav Fuchs se společně s malířem a grafikem Emanuelem Hrbkem podílel i na návrhu samotné expozice města Brna v rámci Výstavy soudobé kultury v Československu.
Pavilon svému původnímu účelu sloužil pouze krátce. V následujících letech byl využíván jako sídlo poštovního úřadu, skladiště či archiv, v současné době se zde konají zkoušky brněnské filharmonie. V 90. letech prošla stavba celkovou rekonstrukcí, některé pozdější zásahy, jako zastavění volného parteru kancelářskými prostory, však již nebyly odstraněny.

LV

Název
Pavilon města Brna

Datace
1927 – 1928

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Výstaviště 1918–1945

Kód
C169

Typ
Výstavní pavilon

Adresa
Výstaviště 405/1, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Výstaviště, hlavní vstup (TRAM 1)
Výstaviště, hlavní vstup (BUS 52; TROL 25, 26, 37)


GPS
49°11'15.505"N, 16°35'7.450"E

Památková ochrana
Výstaviště, areál BVV se zámkem (Bauerova rampa), je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 47820/7-38.

Literatura
Zdeněk Müller, Brněnské výstaviště. Stavba století. Stavební vývoj 1928–2002, Brno 2002