Dům Falkensteinerovy nadace

C231

Valentin Falkensteiner byl významný brněnský podnikatel a mecenáš, který se celý život aktivně zabýval péčí o sociálně slabé a podílel se také jako člen zastupitelstva na správě města. Po jeho smrti v roce 1884 byla podle znění podnikatelovy závěti zřízena nadace, která měla spravovat jeho nemalé jmění a poskytovat prostředky na dobročinné účely. Nadace, jejíž správy se ujalo město Brno, se podílela na stavbě sociálních ústavů a podporovala handicapované a sociálně znevýhodněné. Zdrojem jejího financování byly cenné papíry a nájemné ze sedmi domů v centru města, které nadace vlastnila.
V roce 1934 si podle návrhu architekta Oskara Pořísky nechala postavit nájemní dům na Moravském náměstí, který představoval bydlení pro střední vrstvy na okraji promenádní okružní třídy. Jeho centrální průchod nesený železobetonovými nosníky tvoří monumentální bránu do nově vytvořené ulice Mášovy. Hlavní průčelí sedmipatrové stavby je nad průchodem rozděleno vertikálním pásem prosklených lodžií, poslední ustupující patro je vybaveno terasou. Přízemí tohoto bytového komplexu se využívá pro komerční účely.

PH

Na konci roku 2017 byla dokončena zdařilá rekonstrukce celého objektu podle projektu architekta Josefa Javůrka.

Název
Dům Falkensteinerovy nadace

Datace
1934

Architekt
Oskar Poříska

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C231

Typ
Nájemní dům

Adresa
Moravské náměstí 755, 947 / 14a, 14b, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Moravské náměstí (TRAM 1, 6)
Moravské náměstí (TRAM 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12)
Moravské náměstí (BUS 81)
Česká (TROL 32, 34, 36)


GPS
49°12'0.229"N, 16°36'24.690"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.