Masná burza

C356

Na přelomu 19. a 20. století začaly v Evropě vznikat velkokapacitní jatky a v jejich blízkosti masné burzy, kde si soukromí uzenáři mohli nakoupit čerstvé syrové maso. Návrh na brněnskou obchodní a administrativní budovu Masné burzy v ulici Masné vypracoval Bohuslav Fuchs roku 1924. Její výstavba byla dokončena o dva roky později a celkové náklady činily téměř 3 miliony korun. Samostatně stojící objekt v sousedství bývalých jatek (vedlejší ulice Porážka) odkazuje užitím režného zdiva a členitostí elementárních objemů k tvorbě holandského architekta Willema Marinuse Dudoka a Američana Franka Lloyda Wrighta.
Jádrem křížové dispozice je vestibul, jemuž dominuje monumentální schodiště a který dělí objekt na jednotlivé provozní části. V podélné lodi se nachází bazilikálně osvětlená dvoupatrová obchodní síň s přilehlými kancelářemi komisionářů, které byly v patře přístupné z galerie. Příčná loď obsahovala v přízemí restauraci a tzv. masnou pokladnu, v patře zasedací síň a ředitelnu. Obslužné prostory, např. šatny a kuchyně, byly umístěny v suterénu. Nosnou konstrukci budovy burzy tvoří kombinace zděných stěn a železobetonového skeletu, jehož konstrukce je v puristických interiérech přiznaná. V hlavním symetricky koncipovaném průčelí dominuje vstupní rizalit (jehož rovné zastřešení bylo později nahrazeno segmentovým), dále výrazná atika příčné lodi a bílé nadokenní překlady. Fasády odkrývají různorodost vnitřních prostor střídáním bílé omítky (vstupní vestibul, obchodní síň, zaoblená hmota vedlejšího schodiště) a režného zdiva (příčná loď a prostory kanceláří).
Během komunistického režimu se v Masné burze nacházelo sídlo ředitelství masokombinátu. Budova utrpěla četnými neodbornými rekonstrukcemi, zcela zničena byla např. galerie nad hlavním burzovním sálem. Dnes je bývalá budova Masné burzy sídlem několika firem a soukromé střední školy.

LV, PH