Škola

C360

V zeleni za humny starší měšťanské školy z roku 1914 v brněnských Maloměřicích byla v letech 1924–1926 postavena nová školní budova podle návrhu Bohuslava Fuchse.
Dvouposchoďová budova na obdélném půdorysu byla původně zakončena plochou střechou. Hladce omítnutá světlá fasáda je členěna rastrovými okny a také částmi ponechanými v režném zdivu (podezdívka, komíny v boční fasádě i pilíře předsazeného vstupu do budovy). Shodné dispoziční řešení obou podlaží obsahovalo vždy dvě učebny a dva kabinety, v suterénu se nacházely dílny.
V letech 1936–1937 byla škola rozšířena o přístavbu a nástavbu posledního patra s valbovou střechou, která již pravděpodobně není Fuchsovým autorským vkladem. Tyto úpravy zcela změnily původní charakter stavby, ve které dnes sídlí základní škola a osmileté gymnázium.

LV

Název
Škola

Datace
1924

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Maloměřice a Obřany 1918–1945

Kód
C360

Typ
Škola, internát

Adresa
Hamry 576/12, (Maloměřice), Brno, Maloměřice a Obřany

MHD
Obřanská, u školy (TRAM 4)
Obřanská, u školy (BUS 72, 75)


GPS
49°13'19.313"N, 16°38'36.199"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Zdeněk Kudělka, Jindřich Chatrný (eds.), O Nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Brno 2000