Rodinný dům architektky Růženy Žertové

D088

Ke stavbě domu na nevelkém zanedbaném pozemku na konci ulice Zákoutí v Brně-Žabovřeskách, který sloužil stavebníkům blízkých řadových domů k vývozu stavebního odpadu, dovedla Růženu Žertovou nutnost vyřešit palčivou otázku vlastního bydlení. V druhé polovině sedmdesátých let minulého století totiž s manželem Igorem Svobodou obdrželi výpověď z půdního bytu ve Dvořákově ulici.
Rozhodujícími východisky pro návrh domu se architektce stala omezená velikost pozemku a předpoklad, že stavba bude sloužit pouze bezdětnému páru. Žertová navrhla přízemní stavbu s půdorysem ve tvaru L a plochou střechou. Část parcely, vymezené kolmými křídly domu, pojala jako atrium a uzavřela ji zděným plotem. Z kompaktní hmoty obytných traktů nechala vystoupit pouze objem garáže. Při osazení domu na pozemek respektovala orientaci světových stran – zatravněné atrium o velikosti 9 × 9 m obrátila k jihu, garáž situovala na severozápadní stranu směrem k lesu.
Do atria architektka orientovala všechny obytné místnosti i koupelnu. Do křídla domu obráceného do uličního zálivu před domem umístila obytný prostor s krbem, kuchyňským a jídelním koutem a pracovnu. Do druhého křídla situovala vstupní halu, přímo spojenou s garáží i sousední komorou, šatnu, koupelnu se saunou, hostinský pokoj a ložnici. Úroveň podlahy obytného prostoru a pracovny umístila kvůli mírně svažitému terénu níže než ostatní místnosti objektu.
Kvality plynoucího prostoru tohoto křídla umocňují i proměny světelných podmínek během dne. Zatímco kuchyňský kout vnáší do interiéru severovýchodní světlo, obývací prostor se obrací prosklenou stěnou s pevným zasklením a otevíravým křídlem dveří k jihozápadu. Vstupní halu architektka prosvětlila ve výšce celého podlaží bezrámovým oknem vedle vchodových dveří. Hned dvakrát v domě uplatnila okénko připomínající střílnu, zasklené litým strukturovaným sklem propouštějícím rozptýlené světlo do rohu obývací části a do ložnice. Naopak severozápadní fasádu domu sousedící s lesní cestou ponechala zcela bez oken.
S vědomím, že bude dům realizovat svépomocí, Žertová do detailu promýšlela konstrukční řešení stavby. Obvodové zdi, vzhledem k nestabilnímu podloží založené na pilotách, koncipovala kvůli lepším tepelně-izolačním vlastnostem jako sendvič z pórobetonových tvárnic, typová okna upravila pro zasklení dvojsklem a v interiéru uplatnila částečné podlahové vytápění. Dešťovou vodu odvedla do chrliče ústícího do bazénu v atriu. Nadčasového řešení dosáhla rovněž v interiéru – korkové podlahy, dřevěné podbití stropu a koberce krémové barvy doplnila bílými vápennými omítkami, obklady i dlažbou koupelen. Také nábytek a bytové doplňky navrhla a zhotovila sama architektka, a to včetně hliníkových svítidel, která tehdy dodávala do sítě prodejen Dílo.
Vlastní dům Růženy Žertové, do jehož návrhu autorka koncentrovala svoji dlouholetou zkušenost s architekturou, můžeme zařadit ke středoevropským následovníkům severské tradice – ať už díky sepětí domu s okolním přírodním prostředím, hmotovému a materiálovému řešení stavby, proporcím obytného prostoru, či sauně coby součásti interiéru. Architektka jej v nezměněné podobě obývala až do doby krátce před svým skonem v říjnu 2019.

PK 

Název
Rodinný dům architektky Růženy Žertové

Datace
1979 – 1982

Architekt
Růžena Žertová

Stezka
Žabovřesky 1946–1989

Kód
D088

Typ
Rodinný dům, vila

Adresa
Zákoutí 3038/2, (Žabovřesky), Brno, Žabovřesky

GPS
49.21791090552768, 16.566449188368114