Vila manželů Klimešových

Známý brněnský zubní lékař Jaroslav Klimeš se ve 30. letech rozhodl vystavět si vlastní vilovou stavbu. Za tímto účelem zakoupil parcelu v Masarykově čtvrti, na v té době vznikající ulici Dra. Josefa Koudely, dnes Marie Pujmanové, a projekt ke stavbě svěřil svému bratrovi Otmaru Klimešovi.
Otmar Klimeš, narozený v roce 1890, založil spolu s architektem Jindřichem Mergancem v roce 1922 v Bratislavě společný ateliér, který se soustředil zejména na projekty rodinných a později i bytových domů. Projekt na stavbu pravděpodobně jediné jeho brněnské realizace, v podobě bratrovy vily, je datován rokem 1934, přičemž ještě v listopadu téhož roku bylo vydáno povolení ke stavbě.
Dům je koncipovaný jako dvoupodlažní, kde v suterénu bylo vyčleněno provozní zázemí s bytem domovníka, vinným sklepem, garáží, prádelnou a dalšími místnostmi technického zázemí vily. Do přízemní části stavby vložil Klimeš vstupní halu s centrálním schodištěm, pánský pokoj a hlavní obytnou místnost vily, na níž volně navazuje zimní zahrada, obložená zeleně glazovaným obkladem. První patro pak bylo věnováno ložnici a studovně dětí a ložnici manželů Klimešových. Celou stavbu prostupuje provozní schodiště vedoucí na pochozí střechu, kde se mohla rodina Klimešova kochat impozantními výhledy do Pisáreckého údolí. Součástí střechy je doposud zachovaná zabudovaná sprcha a teracové lavice.
Značnou pozornost si stavba zasluhuje mimo jiné v řešení fasád. Zatímco hlavní průčelí do ulice je koncipováno přísně symetricky v duchu jednoduchých funkcionalistických staveb, kde jediným dekorativním prvkem je předsazený středový rizalit, ve kterém je ukryto centrální schodiště, je naopak fasáda orientovaná do zahrady pokusem o organické pojetí a snahou propojit vnitřní prostory s exteriérem vily. Dominantními prvky se zde stávají jednak prosklený rohový arkýř zimní zahrady a vřetenové schodiště vedoucí na balkon hlavní obytné místnosti. Hmota přízemního patra je částečně využita pro prostornou terasu horního ložnicového podlaží.
Realizace stavby vily manželů Klimešových byla svěřena známé brněnské firmě Artura Eislera a povolení k jejímu užívání bylo vydáno 16. srpna 1935.
Do dnešních dnů se vila dochovala ve velmi dobrém stavu, včetně řady autentických detailů a některého vybavení, a to díky manželům Makovským, kteří objekt využívají a spoluvlastní. 

MD

Název
Vila manželů Klimešových

Datace
1934 – 1935

Architekt
Otmar Klimeš

Typ
Rodinný dům, vila

Adresa
Marie Pujmanové 283/6, (Pisárky), Brno, Střed

GPS
49°11'52.3"N 16°34'15.7"E

Prameny
https://www.archiweb.cz/b/vila-manzelu-klimesovych