Jaromír Sirotek

Architekt/ka
Jaromír Sirotek pocházel z významné brněnské rodiny, která se za války podílela na sokolském odboji proti nacistům. V městské části Brno-Žabovřesky je po jeho otci pojmenována ulice. 
 
V roce 1949 úspěšně absolvoval Fakultu architektury na Vysoké škole technické Eduarda Beneše v Brně. Mezi lety 1949–1957 zde působil jako asistent profesora Bedřicha Rozehnala, poté jako projektant Stavoprojektu Brno. V roce 1960 se stal ředitelem Státního projektového ústavu obchodu Brno (SPÚO), který tehdy vznikl po rozdělení Potravinoprojektu. Byl členem Svazu architektů ČSSR a jeho ústředního výboru v době okupace armádou Varšavské smlouvy. Kvůli nesouhlasu s intervencí nepřátelských vojsk v Československu a snaze udržet svobodně zvolenou komisi ústředního výboru Svazu architektů byl Sirotek v sedmdesátých letech neprávem komunisty stíhán a musel z politických důvodů opustit pracovní pozici ve Statním projektovém ústavu obchodu Brno. 
 
Mezi Sirotkovy práce patří Domov zdravotních sester ve Valašském Meziříčí (1960), základní škola v Lipůvce u Brna (1960), Ústav fyziky materiálů Československé akademie věd v Brně (1964) či Horský hotel ve Velickém Plesu (1968). 
 

Účastnil se mnoha soutěží, jako například soutěže na dostavbu Paláce národů v Ženevě (1957, II. místo, spolu s Ivanem Rullerem a Zdeňkem Řihákem), soutěže nazvané „3 křižovatky“ pro dopravní řešení Bratislavy (1957, odměna, spolu s Ivanem Rullerem a Zdeňkem Řihákem), soutěže na divadlo v Gottwaldově (1958, s Ivanem Rullerem a Zdeňkem Řihákem), mezinárodní soutěže na radnici v Torontu, Kanada (1958, s Ivanem Rullerem a Zdeňkem Řihákem) nebo soutěže na dostavbu areálu Brněnských výstavních veletrhů BVV (1961, s Ivanem Rullerem, Viktorem Rudišem a Zdeňkem Řihákem).  

LK

Seznam objektů architekta