Jaroslav Drápal

Architekt/ka

Jaroslav Drápal studoval v letech 1953–1959 architekturu na brněnské technice, kde byl žákem Bohuslava Fuchse, Bedřicha Rozehnala či Miloslava Kopřivy. V roce 1959 nastoupil do olomouckého Stavoprojektu, od roku 1961 působil jako pedagog na VUT v Brně. V rámci své výuky se inspiroval tzv. Siegelovou metodou výuky nosných konstrukcí, kterou vyvíjel a přizpůsobil pro naše prostředí, v roce 1967 ji se studenty publikoval v prestižní revui Lʼarchitecture dʼaujourdʼhui. Navrhované stavby se vždy snažil co nejlépe přizpůsobit okolní zástavbě, terénu i rázu krajiny, příkladem je obytný dům v Pellicově ulici v Brně (1976–1979, společně s manželkou Olgou) či obchodní dům v Tišnově (1982–1983). V letech 1977–1980 spolupracoval na projektu sídliště Brno-Slatina. Projektoval komplex budov pro poštovní a celní úřad v Králově Poli a spolupracoval na řadě dostaveb či přestaveb historických a sakrálních objektů. Od roku 1989 již zastával na FA VUT funkci vedoucího Ústavu teorie architektury a následující rok založil se svou manželkou architektonickou kancelář AADD.

Architekt/ka
Jaroslav Drápal

Datum narození
1934 Moravská Huzová