Zdeňka Vydrová

Architekt/ka

Zdeňka Vydrová absolvovala Fakultu architektury na VUT v Brně. Po studiích nastoupila do Stavoprojektu Brno do ateliéru architekta Viktora Rudiše. V roce 1991 založila vlastní ateliér, o rok později začala pracovat ve funkci městské architektky Litomyšle. Právě nenápadná práce na rozvoji architektonické kultury v Litomyšli se stala jejím celoživotním dílem, za které v roce 2016 získala Cenu ministra kultury.

Do Litomyšle Vydrovou přivedl tehdejší starosta Miroslav Brýdl a důvěru v její práci mají i jeho nástupci ve vedení města. Především díky Zdeňce Vydrové podobu Litomyšle hned od počátku devadesátých let vytvářeli ti nejlepší tuzemští architekti. Zpočátku to byli především architekti spolku Obecní dům Brno, jehož je Vydrová rovněž členkou, postupně se však okruh tvůrců rozšiřoval a navrhnout dům do Litomyšle se stalo tak trochu otázkou prestiže.

Důvěru litomyšlských občanů, stejně jako památkářů však Brýdl s Vydrovou a jejich architekti získávali jen pozvolna a neobešlo se to bez střetů. Svědčí o tom mimo jiné osud projektu na obchodní dům na Smetanově náměstí od ateliéru Josefa Pleskota, který sice v roce 1992 zvítězil v architektonické soutěži, ale místní občané mu vytýkali neúctu k historickému prostředí a památkáři jeho realizaci rovnou zakázali (01-70). V druhé polovině devadesátých let se však obyvatelé Litomyšle díky přesvědčivým realizacím nakonec se stavebními aktivitami svého starosty a městské architektky začínají ztotožňovat. Cílem snažení Zdeňky Vydrové bylo a je tvořit živé město, kde je historická struktura doplňována stejně kvalitní současnou architekturou. O řešení konkrétních míst vždy přemýšlí v široké perspektivě, zájem města jako celku má vždy navrch.

Činnost Zdeňky Vydrové v roli městské architekty je velmi různorodá, kromě organizační práce a koordinace a usměrňování nejrůznějších dílčích záměrů k ní patří i územní plánování a drobné urbanistické plány. Architektka dotváří a koriguje územní plán Litomyšle z roku 1996, pracuje na zastavovacím plánu části Řetízek (1999) nebo obytné čtvrti U Nemocnice (2004). Je také autorkou urbanistického řešení autobusového nádraží, které bylo spolu s prodejnou potravin realizováno ateliérem RAW v roce 2007.

V rámci vlastní architektonické praxe Vydrová často spolupracovala s ateliérem Rudiš + Rudiš. Podílela se například na projektu domu s pečovatelskou službou v Litomyšli (1996) nebo na úpravách Pavilonu G na brněnském výstavišti (rovněž 1996). S ateliérem Rudiš + Rudiš a architektem Ivanem Kolečkem také řešila rekonstrukci Uměleckoprůmyslového muzea v Brně (2000–2001). Samostatných realizací má Zdeňka Vydrová poskrovnu. V roce 2006 byl podle jejího projektu přestavěn původně hospodářský objekt na okraji Břeclavi na rodinný dům, její nejosobitější realizaci pak příznačně najdeme právě v Litomyšli – je jí drobná novostavba Galerie Pakosta pod zámeckým návrším.

KJ

Architekt/ka
Zdeňka Vydrová

Datum narození
13. 12. 1958 Zlín

Seznam objektů architekta